Vannmålere

Alle næringseiendommer i Nøtterøy kommune skal ha installert vannmåler og betale gebyrer etter målt forbruk. Vannmåler utleveres av kommunen.

Bolig- og fritidseiendommer kan også installere vannmåler og betale etter målt forbruk.

Installering av vannmåler er et søknadspliktig tiltak. Rørleggerfirma skal sende inn sanitærsøknad for vannmåler for godkjenning før vannmåler utleveres. Vannmåleren eies av kommunen og det betales en årlig leie for den.

Sist endret 05.01.2017