Vannkvalitet

Før vannet kommer frem til Nøtterøy har Vestfold Vann IKS (VV) foretatt grundige prøver av både råvann og det ferdige behandlede drikkevannet. For Nøtterøy kommune betyr det at vannet skal være i forskriftsmessig stand når det kommer til oss. I tillegg tas det ut vannprøver på Veierland 2 ganger pr. år.

Vi tar ut prøver en gang per uke på ett av 9 ulike prøvetakingssteder som sendes til analyse. Prøvene tas ut på tre ulike måter, nettkontroll (normal kontroll), rutinekontroll (noen flere parametere blir analysert) og utvidet rutinekontroll (ennå flere parametere blir analysert). Generelt er kvaliteten på vannet svært god hos oss.

I forbindelse med innstilling på oppvaskmaskin eller vaskemaskin får vi ofte spørsmål fra publikum vedrørende hardhet på vann. Hardheten på vannet = 2,6 oH tyske grader, eller mmol = 0,5, se gjerne også internettsiden til Vestfold Vann IKS (VV) for flere opplysninger. Her kan man også finne deklarasjon for vannkvalitet, levert ut fra vannverket.

Sist endret 05.01.2017