Vann

Vannkran som drypper - Klikk for stort bilde Drifts- og anleggsseksjonen er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og bygge ut det kommunale hovedvannledningsnettet. Private stikkledninger leder vannet fra kommunens hovedledninger og fram til den enkelte abonnent enten direkte eller via felles private stikkledninger.

Kommunens vannledningsnett transporterer drikkevann fra Vestfold Interkommunale Vannverks (VIV) til forbrukeren. Vannledningsnettet består av et høydebasseng på Teie, 5 trykkøkningsstasjoner og ca. 228 km vannledninger, hvorav ca. 21 km er hovedforsyningsledninger.

Nøtterøy kommune transporterer også vann videre til Tjøme kommune.

Sommervannledninger

Kommunen har fra 2012 innført en egen gebyrgruppe for sommervannledninger. Sommervannledning er en vannledning som ikke ligger frostfritt og som blir tappet og avstengt om vinteren. For sommervannledning betales det fullt fastgebyr og 50% forbruksgebyr.

 

Kommunen har ingen oversikt over hvem som i dag har sommervannledninger, så den enkelte abonnent som har sommervannledning må gi skriftlig melding til drifts- og anleggsseksjonen for å få redusert gebyr. Det reduserte gebyret gjelder fra første termin etter at kommunen har mottatt meldingen.

Sist endret 05.01.2017