Renovasjon og avfallshåndtering

Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) har driftsansvar for håndtering av avfall fra husholdninger og fritidseiendommer i Nøtterøy kommune.

Åpningstider Lofterød Gjenvinningsstasjon:

Mandag:                     10.00 – 18.00
Tirsdag - fredag:        10.00 – 17.00
Lørdag:                        09.00 – 14.00 

Vesar kan kontaktes på post(a)vesar.no eller på telefon 33 35 43 80.

Telefontid hos Vesar er mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00 til 15.00 og torsdag 12.00 til 15.00 

 

Det er innført kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall og farlig avfall fra husholdninger.

Gjenvinningsstasjonen er for privat husholdningsavfall.  Næringsavfall henvises til annet godkjent mottak for eksempel Rygg Gjenvinningsstasjon. 

Hageavfall
Det er innført ny ordning når det gjelder hageavfall.  Det vil bli 2 hentinger i løpet av året, en på våren og en på høsten.  Tidspunkter for dette vil bli levert til hver husholdning fra Vesar.  Sekker for hageavfall blir heretter gratis og kan hentes på Servicesenteret i Nøtterøy kommune.  Nærmere informasjon kommer når det nærmer seg.   

Grovavfall
Du kan bestille enkelthenting en gang vår og høst til fastsatte datoer, eller en abonnementsordning som innebærer en henting vår og høst til fastsatte datoer.  Bestillingen må gjøres innen fastsatte frister. 

Gebyret for enkelthenting vil bli fakturert på neste faktura med kommunale gebyrer.  Gebyr for abonnement fordeles over fire kvartaler på faktura med kommunale gebyrer.
 

Sist endret 05.01.2017