VA-Normer

Nøtterøy kommune har innført en VA-norm for utbygging av VA-anlegg. VA-normen gjelder for alle kommunale VA-anlegg. Med kommunale VA-anlegg menes offentlige anlegg som skal eies, drives og vedlikeholdes av Nøtterøy kommune, samt større private VA-anlegg som skal overtas og vedlikeholdes av Nøtterøy kommune.

Anlegg som tilhører kommunale og private eiendommer inngår ikke som kommunale anlegg etter VA-normen. Slike anlegg betraktes som private og omfattes av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

VA-normen til kommunen kommer man til ved å trykke på VA-norm under linker. Da kommer man til siden Norsk VA-norm. Her velger man så Nøtterøy i nedtrekksmenyen til venstre, og deretter lagre.

For stikkledninger har kommunen vedtatt at Standard abonnementsvilkår for vann og avløp administrative og tekniske bestemmelser skal gjelde fra 01.01.2010. De administrative bestemmelsene ligger under overskriften filer nederst på siden. De tekniske bestemmelsene må kjøpes fra Kommuneforlaget.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for overvannshåndtering. Denne gjelder både for private og kommunale anlegg. Retningslinjene ligger under overskriften filer nederst på siden.

Sist endret 05.01.2017