Hovedplan for avløp ble vedtatt i desember 2011 og er et styringsdokument for hvordan avløpssystemet skal bygges opp og vedlikeholdes. Planer og tiltak inneholder beskrivelse av store og små prosjekter på både kort og lang sikt.

Hovedplan for vann ble vedtatt i desember 2007 og er et styringsdokument for hvordan vannforsyningssystemet skal bygges opp og vedlikeholdes på kort sikt (4 års perspektiv), lengre sikt (nærmeste 15 år) og på lang sikt (inntil 40 år frem i tid).  Planer og tiltak inneholder beskrivelse av store og små prosjekter på både kort og lang sikt.

Nøtterøy kommune har innført en VA-norm for utbygging av VA-anlegg. VA-normen gjelder for alle kommunale VA-anlegg. Med kommunale VA-anlegg menes offentlige anlegg som skal eies, drives og vedlikeholdes av Nøtterøy kommune, samt større private VA-anlegg som skal overtas og vedlikeholdes av Nøtterøy kommune.