Gebyrer

Samtlige priser og oversikt over gebyrer i Nøtterøy kommune finner du i "Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2017-2020 (PDF, 3 MB)"

Gebyrene deles opp og faktureres 4 ganger i året.

Første kvartal (januar – mars) med frist 20. februar.
Andre kvartal (april – juni) med frist 20. mai.
Tredje kvartal (juli – september) med frist 20. august.
Fjerde kvartal (oktober – desember) med frist 20. november.

Årsgebyret for vann, avløp, standard renovasjon og feiing/tilsyn (1 pipeløp) er i 2017 kr. 12845.- inkl. mva. for en normalbolig i gruppen 71-250 m2.

Sommerrenovasjon
Sommerrenovasjon er i perioden fra midten av april til midten av oktober.  Gebyret for sommerrenovasjon faktureres med hele beløpet i andre kvartal (april – juni).

For klager på renovasjon eller endringer i abonnementet skal Vesar kontaktes.  De kan treffes på e-post post(a)vesar.no eller på telefon 33 35 43 80.

Vannmåler
Abonnenter med vannmåler betaler a konto og fastgebyr hver termin.  Det sendes ut avlesningskort for vannmåleren med frist for innsending til kommunen 31. desember.

Feiing
Feiing utføres av Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB).  Gebyret for feiing og tilsyn faktureres hvert år og for hvert pipeløp.  Fakturaen sendes ut i andre kvartal (april – juni).  Feieren kan kontaktes på e-post post(a)vibr.no eller på telefon 33 00 36 00.