Gebyrer, forskrifter og skjemaer

Her finner du informasjon om forskrifter, gebyrer og skjemaer i teknisk sektor. 

Samtlige priser og oversikt over gebyrer finner du i kapitel 10 i "Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2017-2020 (PDF, 3 MB)"

Gebyrer

I dokumentet Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2017-2020 (PDF, 3 MB) finner du:

 • Gebyrregulativ for renovasjon
 • Gebyrregulativ for vann og avløp
 • Gebyrregulativ for slamtømming
 • Gebyrregulativ for behandling av utslippstillatelse
 • Gebyrregulativ for feiing
 • Gebyrregulativ for handel med fyrverkeri
 • Parkeringsavgifter, graving i kommunal vei mv.
 • Gebyrregulativ for bygge-, eiendomsopprettelsesmatrikkel- og seksjoneringssaker
 • Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider etter matrikkellovens § 32
 • Seksjoneringssaker etter eierseksjonslovens § 7, 5. Ledd
 • Gebyrregulativer for reguleringsplaner / planbehandling
 • Utdrag fra forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv.
   

Se også artikkelen Gebyrer

 

Forskrifter

Her finner du forskrifter for husholdningsavfall, vann, avløp, tømming av slam fra sanitæranlegg og fettholdig avløpsvann. Forskrifter
 

Skjemaer

Her finner du en oversikt over skjemaer for vei, vann og avløp som brukes i kommunen. Skjemaer.


 

Sist endret 05.01.2017
Forenklinger i byggesaksforskriften SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Det vil i forskriftens §2 Virkeområde bli tilført at den også gjelder for «tette tanker og minirenseanlegg».  Samt §3 Definisjoner bli tilført «tett tank og minirenseanlegg»

Her finner du forskrifter for husholdningsavfall, vann- og avløpsgebyrer, tømming av slam fra sanitæranlegg og påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann.

Her finner du en oversikt over skjemaer for vei, vann og avløp som brukes i kommunen.

Samtlige priser og oversikt over gebyrer i Nøtterøy kommune finner du i "Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2017-2020 (PDF, 3 MB)"