Tilknytning til kommunalt avløp

Kommunen jobber hele tiden med utbedring og utbygging av avløpsledninger.

Nye ledninger legges i et separatsystem som leder spillvann (vann fra toalett, dusj og vask) i en ledning videre til renseanlegg og overvann (regnvann og drensvann) i en annen ledning til bekk/sjø.

For at utbyggingen av nye separate kommunale avløpssystemer skal ha størst mulig effekt, må det også gjøres tiltak på private avløpssystemer.

Kommunen kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2, gi pålegg om tilknytning til kommunale avløpsledninger.

Nøtterøy kommunes drifts- og anleggsseksjon har en tilskuddsordning til huseiere som får et slikt pålegg og til huseier/fritidsboligeier som gjennomfører frivillig tilknytning.

For mer utfyllende informasjon om tilknytning til kommunalt avløp – se Tiltak på private avløpsledninger.

Sist endret 05.01.2017