Slamtømming

Alle eiendommer som leder avløpsvannet sitt til bekk eller sjø enten med egne private avløpsledninger eller via kommunale avløpsledninger som går til bekk eller sjø eller har spredning i grunnen må ha septiktank/slamavskiller.

Etter forurensingsloven skal alle septiktanker/slamavskillere tømmes annet hvert år. Dette ble innført i 1989 da kommunene ble pliktige til å sørge for en tømmeordning for septiktanker/slamavskillere på alle eiendommer som ikke førte avløpsvannet sitt til renseanlegg.

De eiendommer som er tilknyttet kommunale avløpsledninger som igjen er tilknyttet Tønsberg Renseanlegg behøver ikke ha septiktank/slamavskiller. Utkopling av en septiktank/slamavskiller krever som regel også omlegging av stikkledningene for å tilfredsstille dagens krav til ledningsnettet.

Utkopling av septiktank/slamavskiller er et søknadspliktig tiltak. Godkjent rørlegger må sende sanitærsøknad til kommunen for godkjenning før en septiktank/slamavskiller kan fjernes.

Nøtterøy kommune har kontrakt med Spyleteknikk AS for tømming av septiktank/slamavskiller for de eiendommer som leder avløpet sitt til bekk eller sjø. De har 24 timers døgnvakt og kan kontaktes på telefon 33 31 82 30.

Sist endret 27.02.2017