Renseanlegg

TR er en forkortelse for Tønsberg Renseanlegg IKS. Selskapet het fram til mai 2013 Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS (TAU).  Selskapet ble dannet i 1973 etter en tids forberedelser.  Det er et interkommunalt selskap eid av kommunene Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme og Tønsberg.

TR har et avløpsbehandlingsanlegg som ligger på Vallø i Tønsberg kommune.  Dette anlegget ble satt i drift i 1980 og ble drevet som et mekanisk anlegg fram til 1990.  Deretter har anlegget vært drevet som et kjemisk anlegg.  Fra og med 2015 vil det i tillegg være et biologisk rensetrinn dom fjerner organisk stoff.

Fra Re mottas avløpsvann fra deler av kommunene i tillegg til ubehandlet slam fra mindre renseanlegg i andre deler av kommunene og septikslam.

For Stokke som bygget eget renseanlegg, begrenset deltagelsen seg til felles resipientundersøkelser og levering av slam fra renseanlegg og septiktanker til TAU.

Fra Tjøme mottas ubehandlet slam fra septiktanker og avvannet slam fra Tjømes renseanlegg, Bekkevika, for videre behandling på TR.

Sist endret 05.01.2017