Kjøkkenavfallskvern

I følge Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15A Påslipp § 15A-4 siste ledd er kjøkkenavfallskverner forbudt fra 01.01.2007.

Kommunene har anledning til i forskrift å gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

For Nøtterøy kommunes vedkommende er dette uaktuelt.  Kjøkkenavfallskverner er dermed ikke tillatt i Nøtterøy kommune. 

Sist endret 05.01.2017