Fettutskillere

Avløpsvann fra restaurantkjøkken, ferskvaredisker, slakterier og lignende, inneholder ofte mye fett.  Hvis dette fettholdige vannet føres direkte til avløpsnettet vil det etter hvert kjøles. Fettet vil dermed stivne og avsette seg på ledningsveggene slik at det på sikt vil tette disse.

Nøtterøy kommune har en forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann som er vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 29.10.2014 med virkning fra 01.11.2014.

Virksomheter som skal ha fettutskillere er:

  • restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, kiosker, pizza- og hamburgerbarer, storkjøkken m.v. som tilbereder/serverer varm mat, catering, ferdigmatprodusenter, kantiner, stormarked med ferskvaredisk, selskapslokaler med kjøkken, sykehjem, aldershjem og andre institusjoner med kantine/kjøkken.
  • slakterier, pølsemakere/kjøttindustri.
  • andre næringsmiddelbedrifter med fettholdig avløpsvann.

Normalt vil fettutskilling være nødvendig der konsentrasjonen av fett overskrider 150g/m3 (150 mg/l).

Installering av fettutskiller er et søknadspliktig tiltak.  Godkjent foretak skal sende inn sanitærsøknad for godkjenning før tiltaket kan igangsettes.

Virksomheter som har fettutskiller skal hvert år innen 1. februar sende inn tømmejournaler for foregående år sammen med dokumentasjon på rengjøring av fettutskilleren til kommunen.

Sist endret 05.01.2017