Vann, avløp og renovasjon

Vannkran som drypper - Klikk for stort bilde Drifts- og anleggsseksjonen ivaretar kommunens vannforsyning og avløpshåndtering.

Drifts- og anleggsseksjonen

  • leverer vann fra VIV til husholdninger og næringsvirksomheter.
  • transporterer avløpsvann til Tønsberg Renseanlegg på Vallø.
  • bygger ut, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsnett.
  • administrerer innkreving av vann- og avløpsgebyrene.
  • følger opp private vann- og avløpsinstallasjoner, olje og fettutskillere.
  • behandler sanitærsøknader for private vann- og avløpsanlegg.
  • sørger for renovasjon og avfallshåndtering gjennom Vestfold Avfall og Ressurs (Vesar) som er et interkommunalt selskap.


Opplever du feil/mangler på noen av disse tjenestene kan du bruke kommunens Meld inn feil tjeneste. Meldingene leses og vurderes fortløpende flere ganger daglig, også på kveldstid og i helgene, og du kan sjekke status på feilen du har meldt inn.

I kontortiden kan du også henvende deg til Teknisk sektor på telefon: 408 21 599.

Utenom ordinær kontortid på vakttelefon: 415 10416.

I kontortiden kan telefonen være avslått. Vakttelefonen er beregnet til akutte henvendelser som ikke kan vente til dagen etter. Vakten utfører tjenester på kommunens vei, vann- og avløpsanlegg. Ved skade på private vei, vann- og avløpsanlegg må rørlegger eller entreprenør kontaktes.
 

Pokemon Tinghaug Søppel

Folk er hjertelig velkomne til å spille Pokémon GO på Tinghaug, men vi ber alle om å rydde etter seg. Matrester, brusflasker og pizzaesker skal kastes i søplekassene som er satt ut.

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål.

Fett som tetter igjen avløpsrørene er et økende problem i Norge og særlig før jul med mye steking og baking.  Både huseiers egne avløpsrør og kommunenes rør kan gå tett hvis matfettet ikke håndteres på riktig måte.  Det hjelper ikke at du bruker varmt vann og såpe når du fjerner fett fra gryter og panner, for fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i røret og blir kaldt.  Det hjelper heller ikke å helle ut fettet i do, for det er akkurat de samme rørene som frakter avløpet videre fra både vasker og toaletter.

 

Nøtterøy kommune ved drifts- og anleggsseksjonen vil i løpet av kort tid begynne arbeidet med å separere avløpet fra boliger som i dag går til et eksisterende regnvannsoverløp i Sjøveien.  Dette overløpet fungerer dårlig og avløp som skulle gått til Tønsberg Renseanlegg går tidvis til sjø.  Kommunen har derfor besluttet å separere avløpet i området rundt Sjøveien.  Se vedlagte situasjonsplan, tegning HB 001 datert 17.06.2015.

grankvist.jpg

Hvor gjør du av juletreet ditt når det skal ut av stua? Vi har en rekke innsamlingsplasser der du kan levere det, innen søndag 22. januar 2017. Følg anvisning på stedet.

Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) har driftsansvar for håndtering av avfall fra husholdninger og fritidseiendommer i Nøtterøy kommune.

Åpningstider Lofterød Gjenvinningsstasjon:

Mandag:                     10.00 – 18.00
Tirsdag - fredag:        10.00 – 17.00
Lørdag:                        09.00 – 14.00 

Vesar kan kontaktes på post(a)vesar.no eller på telefon 33 35 43 80.

Telefontid hos Vesar er mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00 til 15.00 og torsdag 12.00 til 15.00 

Her finner du informasjon om forskrifter, gebyrer og skjemaer i teknisk sektor. 

Samtlige priser og oversikt over gebyrer finner du i kapitel 10 i "Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2017-2020 (PDF, 3 MB)"

Samtlige priser og oversikt over gebyrer i Nøtterøy kommune finner du i "Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2017-2020 (PDF, 3 MB)"