Parkering

Parkeringsskilt - Klikk for stort bilde

Her finner du informasjon om parkering i Nøtterøy kommune.

Parkering generelt

Nøtterøy kommune har inngått avtale med Tønsberg Parkering om håndheving av offentlig parkering på Nøtterøy i henhold til Parkeringsforskriften.
 

Eventuelle klager på ilagt parkeringsgebyr må rettes til Tønsberg Parkering.

 

Teie Torv parkering

Teie Torv har 58 avgiftsbelagte plasser. Det er avsatt 2 plasser for bevegelseshemmede samt 2 plasser med ladestasjoner for el-biler.

Parkering av el.bil er gratis.

Avgiftsparkeringen gjelder på hverdager fra 09.00 til 18.00 og på lørdager fra 09.00 til 16.00.
 

Parkeringssatsene for Teie Torv er

Kr. 15,- pr. time.
Maks parkeringstid er 9 timer.

Tønsberg Parkering utfører kontroll og vedlikehold av parkeringen på vegne av Nøtterøy kommune.  De kan kontaktes på telefon 33 34 89 60 mandag til fredag mellom 10.00 og 14.00.  Eventuell klage på parkering må rettes til Tønsberg Parkering.  

 

Klage og klageskjema

Klager skal registreres på www.tbgparkering.no eller sendes inn pr. post. Du har 3 ukers klagefrist fra ileggelsesdato. Klageskjema er tilgjengelig digitalt eller i papirform på Servicesenteret.

Rutiner for klage

  1. Ileggelsene/bøtene MÅ betales innen betalingsfristen. Det er 3 ukers betalingsfrist fra ileggelse. Ved innfridd klage vil beløpet bli tilbakebetalt.
  2. Betales ikke ileggelsen/boten innen betalingsfristen vil det tilkomme purregebyr/forhøyelse på 50 % av beløpet.
  3. Betalingsfristen blir ikke automatisk forlenget ved klage.
  4. Ved spørsmål kan Tønsberg kommune kontaktes (telefon: 33 34 89 60)


 

Tenvik parkering

Det er totalt 160 offentlige parkeringsplasser som er avgiftsbelagt med en privatrettslig avgiftsparkering som gjelder i perioden fra 1. mai og til 1. september.

Parkering av el. bil er gratis.

Avgiftsparkeringen gjelder alle dager fra 08.00 til 20.00.

Standardvilkår for privatrettslig parkering gjelder og er slått opp på parkeringsautomaten.
 

Parkeringssatsene for Tenvik er

Kr. 13,- pr. time
Kr. 126,- pr. dag
Kr. 630,- pr. uke
kr. 3500,- pr. sesong

Parkeringsselskapet AS utfører kontroll og vedlikehold av parkeringen på vegne av Nøtterøy kommune. De kan kontaktes på telefon 33 34 89 68 mandag til fredag mellom 08.00 og 16.00. 

Kjøp av sesongkort, feil ved automat og eventuell klage på parkering rettes til Parkeringsselskapet AS.
 

Reservert parkering Tenvik

På plassen er det også reserverte plasser til boligeiere- og leiere med primærbolig på Veierland. Kommunen tildeler reservert plasser etter nærmere retningslinjer vedtatt av formannskapet. For nærmere informasjon kontakt kommunens Servicesenter.

 
 

Sist endret 10.01.2017