Veg og vegtrafikk

Vei, trafikk og parkering

Drifts- og anleggsseksjonen ivaretar kommunens forpliktelser og utøver myndighet, forvaltning og vedlikehold av kommunale veier.

Vedlikeholdsoppgavene inkluderer asfaltering, brøyting, strøing, feiing osv.
Trafikksikkerhetstiltakene inkluderer fartsdempende tiltak, skilting, veimerking osv.
Kommunen har flere parkeringsplasser blant annet på Teie, Borgheim og Tenvik.

Opplever du feil/mangler på noen av disse tjenestene kan du bruke kommunens Meld inn feil tjeneste. Meldingene leses og vurderes fortløpende flere ganger daglig, også på kveldstid og i helgene, og du kan sjekke status på feilen du har meldt inn.

I kontortiden kan du også henvende deg til Teknisk sektor på telefon 408 21 599.

Utenom ordinær kontortid på vakttelefon 415 10 416.

I kontortiden kan telefonen være avslått. Vakttelefonen er beregnet til akutte henvendelser som ikke kan vente til dagen etter. Vakten utfører tjenester på kommunens vei, vann- og avløpsanlegg. Ved skade på private vei, vann- og avløpsanlegg må rørlegger eller entreprenør kontaktes.

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever (også ved private grunnskoler) bosatt i Nøtterøy som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

Ny forvaltningsreform riks- og fylkesveier er innført fra 01.01.2010.  Reformen medfører at tidligere RV 308 (Kirkeveien) og RV 309 (Smidsrødveien - Berganveien - Årøyveien) er blitt fylkesveier.  Det har vært en prosess med å overføre gang- og sykkelveien langs fylkesveiene til fylket.  Statens Vegvesen vil som tidligere ha ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene.

Statens Vegvesen kan kontaktes på telefon 02030.

På Veierland er det ikke tillatt å kjøre med bil. Politiet har vedtatt bestemmelser for kjøretillatelser på Veierland basert på forslag fra Nøtterøy kommune. Det er videre vedtatt en akseltrykkbegrensning på 4 tonn.

Drifts- og anleggsseksjonen har myndighets-, forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvar for ca. 116 km kommunale veier, samt ca. 21 km gang- og sykkelveier.

Det er en stor andel private veier i Nøtterøy kommune av varierende standard. Eierskap og vedlikeholdsforpliktelser er regulert i Vegloven.

Drifts- og anleggsseksjonen har ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Dette gjelder først og fremst trafikksikkerhetstiltak langs de kommunale veiene.

Langs fylkesveiene er det Statens vegvesen som har hovedansvaret for trafikksikkerheten.

Parkeringsskilt

Her finner du informasjon om parkering i Nøtterøy kommune.

Parkering generelt

Nøtterøy kommune har inngått avtale med Tønsberg Parkering om håndheving av offentlig parkering på Nøtterøy i henhold til Parkeringsforskriften.
 

Eventuelle klager på ilagt parkeringsgebyr må rettes til Tønsberg Parkering.

Nytt kjøremønster i Øvreveien og Grindstuveien 1

Nytt kjøremønster ved Teigar ungdomsskole og Teie skole skal sørge for bedre og sikrere trafikkavvikling. Det er satt opp nye skilt og Øvreveien er stengt for innkjøring nordfra.