Driften av de kommunale småbåthavnene i kommunen er overlatt til de respektive båtforeningene i Arås, Buerstad, Hella, Kjøpmannskjær, Knarberg, Teie og Tenvik.

Alle henvendelser gjøres direkte til båtforeningene.

Det er en del kommunale brygger i kommunen.  Disse er plassert på følgende steder:

Driften av de kommunale småbåthavnene i kommunen er overlatt til de respektive båtforeningene i Arås, Buerstad, Hella, Kjøpmannskjær, Knarberg, Teie og Tenvik.

Alle henvendelser gjøres direkte til båtforeningene.

Færder nasjonalpark

 


Det er mange måter å ta seg ut til Nøtterøy, Tjøme samt videre ut i Færder nasjonalpark. Her har vi samlet en liten oversikt.