Vei, trafikk og parkering

Drifts- og anleggsseksjonen ivaretar kommunens forpliktelser og utøver myndighet, forvaltning og vedlikehold av kommunale veier.

Vedlikeholdsoppgavene inkluderer asfaltering, brøyting, strøing, feiing osv.
Trafikksikkerhetstiltakene inkluderer fartsdempende tiltak, skilting, veimerking osv.
Kommunen har flere parkeringsplasser blant annet på Teie, Borgheim og Tenvik.

Opplever du feil/mangler på noen av disse tjenestene kan du bruke kommunens Meld inn feil tjeneste. Meldingene leses og vurderes fortløpende flere ganger daglig, også på kveldstid og i helgene, og du kan sjekke status på feilen du har meldt inn.

I kontortiden kan du også henvende deg til Teknisk sektor på telefon 408 21 599.

Utenom ordinær kontortid på vakttelefon 415 10 416.

I kontortiden kan telefonen være avslått. Vakttelefonen er beregnet til akutte henvendelser som ikke kan vente til dagen etter. Vakten utfører tjenester på kommunens vei, vann- og avløpsanlegg. Ved skade på private vei, vann- og avløpsanlegg må rørlegger eller entreprenør kontaktes.

Nytt kjøremønster i Øvreveien og Grindstuveien 1

Nytt kjøremønster ved Teigar ungdomsskole og Teie skole skal sørge for bedre og sikrere trafikkavvikling. Det er satt opp nye skilt og Øvreveien er stengt for innkjøring nordfra.

Kantklipper 1

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel.