Voksenopplæring

En voksen kvinne får hjelp med lesetrening.jpg - Klikk for stort bilde

Sliter du med å lese, skrive eller regne? Trenger du hjelp med å snakke, eller bruke digitale hjelpemidler? Nøtterøy kommune tilbyr opplæring for voksne ved Tønsberg voksenopplæring.

Sist endret 24.11.2016

Voksne kan få hjelp til

• Spesialundervisning på grunnskolenivå
• Logopedi

Gjennom voksenopplæringen kan du få grunnleggende lese- og skriveopplæring, kognitiv trening, hjelp til hverdagsmatematikk og trening i digitale hjelpemidler som data, nettbrett, mobil og nettbank. Du kan også få hjelp av logoped.

Opplæringstilbudet skal øke deltagelsen i samfunnet for den enkelte. Undervisningen er tilrettelagt den enkelte og gis i klasser, grupper eller som eneundervisning. Den kan også gis som veiledning. Mer informasjon om dette fås hos avdelingsleder på telefon 33 01 67 84

Grunnskole/realkompetansevurdering

Mangler du karakter i et eller flere fag fra norsk grunnskole? Hos Tønsberg voksenopplæring tilbyr vi eksamensretta grunnskole for de som ikke har grunnskole fra tidligere eller trenger papirer på fullført grunnskole og muligheter for å få vurdert kompetanse på grunnskolens område.
• Grunnskoleopplæring
• Realkompetansevurdering (avklare behov for grunnskoleopplæring)

Norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven

Innvandrere kan ha rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Tønsberg voksenopplæring på telefon 33 01 67 80 eller på e-post tvo@tonsberg.kommune.no

Søknad

Søknadsskjema Voksenopplæring
Informasjon om rettigheter på Utdanningdirektoratets nettsider
Plakat voksenopplæring 2016-17 (PDF, 276 kB)