Skole og utdanning

Sist endret 13.01.2017

Skoler i Nøtterøy kommune - Kartoversikt

Det er 7 barneskoler og 2 ungdomskoler på Nøtterøy. Skolene har varierende størrelse og elevtall. Nøtterøy kommune har faste skolekretsgrenser for tildeling av skoleplass.

Hvordan henviser du barn og ungdom til PPT?

Her finner du oversikt over de ansatte i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) på Nøtterøy og Tjøme.

Voksenopplæring1_web.jpg

Sliter du med å lese, skrive eller regne? Trenger du hjelp med å snakke, eller bruke digitale hjelpemidler? Nøtterøy kommune tilbyr opplæring for voksne ved Tønsberg voksenopplæring.

Planen er en beskrivelse av en optimal og ønsket tilstand, og kan med den forståelsen oppleves som et glansbilde. For å realisere planen er det nødvendig å lage en konkret, felles kommunal handlingsplan, som beskriver hvordan skolene skal jobbe for å nå målsettingene. Handlingsplanen vil være grunnlaget og førende for skolens egne planer. Det er fra 2015 utarbeidet felles handlingsplan for barnehage og skole.  Ny Handlingsplan for 2016-2018 publiseres i mai 2016.

Tenåringsjente som blir mobbet med tekstmelding

Det er nedsatt en egen faggruppe som skal bistå barnehagen og skolen i fastlåste mobbesaker. Dette er pågående saker hvor man ikke finner de rette tiltakene for å få stoppet mobbingen / trakasseringen. Det forutsettes at barnehagene/skolene og foresatte har arbeidet med saken, før den meldes til Beredskapsteamet.
 

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. For barnehage vedtar kommunestyret årlig inntektsgrensen i henhold til satser gitt i statsbudsjettet hvert år.

Nøtterøy kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt i perioden 2016-2017.

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema (PDF, 2 MB).

bolig_og_eiendom_test_440x200px.png

Nøtterøy kommune har ulike hjelpetilbud til barn/unge (PDF, 250 kB) og familier utover det ordinære tjenestetilbudet.

Tilbudene er gratis.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som har som mål å gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i skolehverdagen.

DKS er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene.