Personlig skatt

Fra 1. januar 2014 har Tjøme og Nøtterøy felles skatteoppkrever.                                                            

Kontaktinformasjon:

E-post: skatteoppkrever(a)tjome.kommune.no
Faks: 33 06 78 31
Organisasjonsnummer: 912 834 239
Adresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme

Telefon: 33 06 78 00 (Servicetorget Tjøme)

Publisert av Jan Wiggo Wiger. Sist endret 30.10.2015
Penger

De aller fleste lønnstakere og pensjonister varsles elektronisk om skatteoppgjøret sitt 22. juni. Da ligger melding om oppgjøret klar i www.altinn.no.

For deg som skal motta skatteoppgjøret på papir starter skattedirektoratet utsending av skatteoppgjør 20. juni. Neste mulighet er 3. august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. oktober.
 

Nøtterøy kommune har ikke eiendomsskatt. 

Restskatt for upersonlige skatteytere forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter, jfr. skattebetalingsloven § 10-21.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift betales for de to foregående kalendermånedene forfaller til betaling hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november, jfr. skattebetalingsloven § 10-10

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere forfaller til betaling i to like store termin 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret, jfr. skattebetalingsloven § 10-20

Fra 1. januar 2014 har Tjøme og Nøtterøy felles skatteoppkrever.                                                            

Kontaktinformasjon

E-post: skatteoppkrever(a)tjome.kommune.no
Faks: 33 06 78 31
Organisasjonsnummer: 912 834 239
Adresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme

Telefon: 33 06 78 00 (Servicetorget Tjøme)

Nedenfor vil du finne en oversikt over hvem som kan svare på hva. Noe kan Skatteoppkrveren for Tjøme og Nøtterøy svare på, og noe tilfaller Skatteetaten.

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt.

Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene (motregning).

Informasjon om utbetaling og endring av kontonummer: Skatteetaten

Kontonummer: 6345.06.07233

KID nummer lages hos Skatteetaten

Restskatt for personlige skatteytere forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter, men tidligst 20. august i ligningsåret, jfr. skattebetalingsloven § 10-21.