Offentlige avgifter


Her vil du finne:

 • Gebyrregulativ for renovasjon
 • Gebyrregulativ for vann og avløp
 • Gebyrregulativ for slamtømming
 • Gebyrregulativ for behandling av utslippstillatelse
 • Gebyrregulativ for feiing
 • Gebyrregulativ for handel med fyrverkeri
 • Parkeringsavgifter, graving i kommunal vei mv.
 • Gebyrregulativ for bygge-, eiendomsopprettelsesmatrikkel- og
 • Seksjoneringssaker
 • Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider etter matrikkellovens § 32
 • Seksjoneringssaker etter eierseksjonslovens § 7, 5. Ledd
 • Gebyrregulativer for reguleringsplaner / planbehandling
 • Utdrag fra forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv.
   
Sist endret 05.01.2017