Firmaskatt

Fra 1. januar 2014 har Tjøme og Nøtterøy felles skatteoppkrever.                                                            

Kontaktinformasjon

E-post: skatteoppkrever(a)tjome.kommune.no
Faks: 33 06 78 31
Organisasjonsnummer: 912 834 239
Adresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme

Telefon: 33 06 78 00 (Servicetorget Tjøme)

Publisert av Jan Wiggo Wiger. Sist endret 19.10.2015
Penger

De aller fleste lønnstakere og pensjonister varsles elektronisk om skatteoppgjøret sitt 22. juni. Da ligger melding om oppgjøret klar i www.altinn.no.

For deg som skal motta skatteoppgjøret på papir starter skattedirektoratet utsending av skatteoppgjør 20. juni. Neste mulighet er 3. august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. oktober.
 

Nøtterøy kommune har ikke eiendomsskatt. 

Restskatt for upersonlige skatteytere forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter, jfr. skattebetalingsloven § 10-21.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift betales for de to foregående kalendermånedene forfaller til betaling hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november, jfr. skattebetalingsloven § 10-10

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere forfaller til betaling i to like store termin 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret, jfr. skattebetalingsloven § 10-20

A-meldingen sendes gjennom lønnssystem, regnskapsfører, eller direkte registrering i Altinn. Du skal sende inn a-meldingen senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Nedenfor vil du finne en oversikt over hvem som kan svare på hva. Noe kan Skatteoppkrveren for Tjøme og Nøtterøy svare på, og noe tilfaller Skatteetaten.

Kontonummer: 6345.06.07233

KID nummer lages hos Skatteetaten

Hvis du vet at du har betalt for lite skatt kan du betale tilleggsforskudd. Dersom du gjør dette unngår du rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai.
 

skatteetaten-logo-print.png

Skatteetaten er en norsk statlig etat med ansvar for folkeregistrering og fastsettelse og innkreving av skatt, arveavgift og merverdiavgift. Etaten er underlagt Skattedirektoratet og har rundt 6000 ansatte.

Vi vil anbefale å benytte Skatteetatens nettsider www.skatteetaten.no for å finne informasjon.