Skatter og avgifter

skatteetaten-logo - Klikk for stort bilde Skatteetaten er en norsk statlig etat med ansvar for folkeregistrering og fastsettelse og innkreving av skatt, arveavgift og merverdiavgift. Etaten er underlagt Skattedirektoratet og har rundt 6000 ansatte.

Vi vil anbefale å benytte Skatteetatens nettsider www.skatteetaten.no for å finne informasjon.

Sist endret 19.10.2015

 

Fra 1. januar 2014 har Tjøme og Nøtterøy felles skatteoppkrever.                                                            

Kontaktinformasjon:

E-post: skatteoppkrever(a)tjome.kommune.no
Faks: 33 06 78 31
Organisasjonsnummer: 912 834 239
Adresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme

Telefon: 33 06 78 00 (Servicetorget Tjøme)

Tilskuddsmidler

Den 24. juni får de aller fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. Utbetaling skjer i løpet av to uker.

De som ikke har fått SMS om at skatteoppgjøret er klart og ligger i Altinn, må vente til senere i sommer/høst for skatteoppgjøret. Dersom ektefellene ikke har fått skatteoppgjøret samtidig må de kontakte Skatteetaten på tlf 800 800 00 og sjekke.

Fra 1. januar 2014 har Tjøme og Nøtterøy felles skatteoppkrever.                                                            

Kontaktinformasjon:

E-post: skatteoppkrever(a)tjome.kommune.no
Faks: 33 06 78 31
Organisasjonsnummer: 912 834 239
Adresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme

Telefon: 33 06 78 00 (Servicetorget Tjøme)

Forskuddsskatt forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret, jfr. Skattebetalingsloven § 10-20.

Hvis du vet at du har betalt for lite skatt kan du betale tilleggsforskudd. Dersom du gjør dette unngår du rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai.
 

Restskatt for personlige skatteytere forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter, men tidligst 20. august i ligningsåret, jfr. skattebetalingsloven § 10-21.

Kontonummer: 6345.06.07233

KID nummer lages hos Skatteetaten

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt.

Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene (motregning).

Informasjon om utbetaling og endring av kontonummer: Skatteetaten

Nedenfor vil du finne en oversikt over hvem som kan svare på hva. Noe kan Skatteoppkrveren for Tjøme og Nøtterøy svare på, og noe tilfaller Skatteetaten.

Fra 1. januar 2014 har Tjøme og Nøtterøy felles skatteoppkrever.                                                            

Kontaktinformasjon

E-post: skatteoppkrever(a)tjome.kommune.no
Faks: 33 06 78 31
Organisasjonsnummer: 912 834 239
Adresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme

Telefon: 33 06 78 00 (Servicetorget Tjøme)