Botilbud

Se også Boligsosialt team

Tildeling av spesial- og omsorgsbolig  gjøres  av Tjenestekontoret.

Sist endret 03.03.2016

 

Søknadskjema

Her finner du søknadsskjema for kommunal bolig

 
32x32 - Klikk for stort bilde Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 248 kB)

 

Prisliste

Her finner du prisliste for vaktmestertjenester (PDF, 120 kB)

Sykepleier

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

Bjønnesåsen bo-og aktivitetssenter er Nøtterøy kommunes nye sykehjem. Se kart lenger ned i artikkelen for veibeskrivelse.

 

Smidsrød helsehus

Smidsrød helsehus er det også noen langtidsplasser, men flest korttid og rulleringsplasser, samt intermediær og lindrende avdeling. Se kart lenger ned i artikkelen for veibeskrivelse.

Nøtterøy kommune har 6 heldøgnsbemannede bofellesskap med fast bemanningsstab for mennesker med psykisk utviklingshemming eller langvarig behov for bistand. Personalet i bofellesskapene gir også boveiledning til personer som bor i egne boliger i kommunen.

Det finnes aldersboliger med bemanning 3 steder - Bjønnestoppen, Doktorgården på Borgheim og i Hjemsengveien 9, 11, 13 og 15.

Tjenestekontoret står for tildelingen av boligene, og tildeler også vedtak på tjenester beboerne trenger.

Invandrertjenesten

 

Den 1. oktober opprettes Nøtterøy og Tjøme innvandrertjenesteInnvandrertjenesten overtar oppgaver som tidligere har ligget hos NAV i de to kommunene.

Adresse er Rødsgata 36, Tjøme

Husbanken

Boligsosialt team skal sørge for at du finner informasjon om, og hjelper deg å søke om leie av kommunal bolig / trygdebolig. Du kan få hjelp og veiledning i forhold til startlån, tilskudd, bostøtte og henvende deg om du har spørsmål vedrørende din kommunale eiendom.

Vi oppfordrer til å søke elektronisk. Elektroniske søknadsskjemaer finner du i menyen til høyre under "Søknadsskjema", på mobil finner du denne menyen nederst i artikkelen.

Telefontid: Mandag - fredag: kl 09:00 – 15:00

Ved spørsmål om startlån er det ønskelig at du ringer for å avtale tid for et møte. Ring via vårt sentralbord: Telefon: 33 40 20 00

Husbanken

Fra 2017 ble det noen endringer for deg som søker bostøtte. Under finner du forhåpentligvis svar på det du har spørsmål om.

Spørsmål og svar til deg som søker bostøtte:

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Hvorfor fikk jeg mindre / ikke noe bostøtte denne måneden?

Alle mottakere får endringer i bostøtten for juni. Vi sender nytt vedtak 19. juli, mens utbetalingen er 20. juli.

Endringer i vedtaket for juli kan skyldes en eller flere av disse tre årsakene:

 • Økte satser fra juni 2017
  Fra juni øker alle satser i bostøtteordningen for å ta høyde for prisveksten i 2017. Nye satser får betydning for bostøtten din for juni, og vi sender deg derfor nytt vedtak i juli.
  Bostøttekalkulatoren på husbanken.no er oppdatert med nye satser.
 • Feriepenger er inntekt
  Feriepenger er skattepliktig inntekt på lik linje med lønn, og blir derfor tatt med som inntekt den måneden pengene blir utbetalt. Du finner mer informasjon om feriepenger hos arbeidstilsynet.no eller hos altinn.no.
  Husk at bostøtten blir utbetalt på etterskudd. Får du feriepenger i juni, kan det føre til at du mister bostøtten eller får mindre bostøtte utbetalt i juli.
   
 • Meldepliktige inntekter eller formue har endret seg


Meldepliktige inntekter er: 

 1. Kapitalinntekter. Det er f.eks. renteinntekter, utbytte av aksjer og overskudd fra salg av bolig eller utleie.
 2. Næringsinntekter. Det er brutto personinntekter (før skatt) fra selvstendig næring.
 3. Utenlandsinntekter. Det er brutto lønn, trygd og pensjon i utlandet i 2017. Du skal oppgi utenlandske inntekter selv om du ikke skatter for dem i Norge.
 4. Netto formue.

Hvis du ikke melder fra om endringer i meldepliktige inntekter eller netto formue i 2017, bruker vi automatisk siste skatteoppgjør for å fastsette disse opplysningene. Fra juni vil vi bruke skatteoppgjøret for 2016. Hvis formuen eller de meldepliktige inntektene har endret seg siden 2016, må du melde fra om endringene innen 25. juni. Du kan melde fra elektronisk på husbanken.no, eller sende inn papirskjemaet «Bostøtte – endringer i formue og meldepliktige inntekter». Skjemaet finner du også på husbanken.no.

Må jeg søke på nytt ved avslag på grunn av for høy inntekt?

Nei, du trenger ikke å søke på nytt hvis du får avslag grunnet for høy inntekt. Da overfører vi saken din automatisk til neste måned. Månedlige inntekter som lønn, pensjon og stønader henter vi hver måned fra Skatteetaten. Hvis du derimot mener at inntektene er rapportert inn feil, må du også lese neste avsnitt.

Ved feil i meldepliktige inntekter:

Mener du inntektene som er rapportert inn er feil, må du kontakte arbeidsgiver, NAV eller andre og be om at de melder inn korrekte opplysninger til Skatteetaten.

Dette er meldepliktige inntekter:

 • Netto formue
 • Kapitalinntekter - for eksempel renteinntekter, avkastning av aksjer eller fond, overskudd fra utleie eller salg av bolig
 • Næringsinntekter - personinntekter før skatt fra selvstendig næring
 • Utenlandsinntekter i 2017 -  lønn, pensjon og annet fra utlandet, uavhengig av hvor du skatter for inntektene

Når opplysningene er rettet, kan du sende melding om det til kommunen/bydelen og be om ny beregning.
Du kan logge inn på altinn.no og ta ut rapporten A08; Mine inntekter og arbeidsforhold. Den viser hva arbeidsgivere, NAV og
andre har rapportert inn på deg.

Hvor finner jeg informasjon om vedtaket mitt?

Logg deg inn på husbanken.no for å lese vedtaket ditt. 
Bostøtte for juni blir for eksempel utbetalt i juli. Utbetalingen skjer 20. hver måned.

Det er feil i mine månedlige oppførte inntekter - hva gjør jeg?

Hvis det er feil i dine månedlige inntekter, må opplysningene rettes opp i Skatteetaten.

 • Du må kontakte den som har utbetalt inntektene og be de om å korrigere opplysningene.
 • Når opplysningene er rettet, kan du sende melding om det på papir til kommunen. De trenger ikke å dokumentere opplysningene – vi innhenter rettinger automatisk.
 • Kommunen sender meldingen videre til Husbanken, som behandler saken på nytt.
Hvordan søker jeg bostøtte?

Som ny søker oppfordrer vi deg til å søke elektronisk. E-søknaden gjør det enklere å søke bostøtte, samtidig som du får tilgang på ulike tjenester. 

Fordelene med å søke elektronisk:

 • Du kan logge inn på samme måte som i nettbanken, og det er mulig å bruke smarttelefon, nettbrett eller pc
 • Du kan ta bilde av vedleggene som skal legges ved. Søkere i kommunale boliger trenger ikke å legge ved dokumentasjon
 • Du får bare spørsmål som er relevante for din situasjon
 • Du slipper å fylle ut opplysninger vi innhenter elektronisk – mange felt er allerede innhentet fra andre offentlige registre
 • Du får en egen meldingsboks. Der finner du vedtak og informasjonsbrev vi har sendt deg
 • Du kan elektronisk melde fra om endringer i meldepliktige inntekter og formue 

Du kan fortsatt fylle ut søknadsskjema i papirform på Servicesenteret i Nøtterøy kommune på Tinghaug.

Hvorfor varierer bostøtten fra måned til måned?

Bostøtten blir beregnet med den faktiske inntekten du som søker har hver måned, og ikke med skatteoppgjøret slik regelverket var tidligere. Det gjør at bostøtten varierer, hvis inntekten varierer.


Vi henter automatisk inn lønn, pensjon, stønader og andre utbetalinger som arbeidsgivere og NAV melder inn til Skatteetaten. Det er når inntekten er utbetalt som gjelder, ikke når inntekten er opptjent. Dette kaller vi kontantprinsippet.

Dette må du selv melde inn:

 • Netto formue
 • Kapitalinntekter - for eksempel renteinntekter, avkastning av aksjer eller fond, overskudd fra utleie eller salg av bolig
 • Næringsinntekter - personinntekter før skatt fra selvstendig næring
 • Utenlandsinntekter i 2017 -  lønn, pensjon og annet fra utlandet, uavhengig av hvor du skatter for inntektene

Dette kaller vi meldepliktige inntekter. Vi bruker automatisk siste skatteoppgjør som grunnlag hvis søker ikke har gitt nye opplysninger. Opplysningene blir etterkontrollert når skatteoppgjøret for 2017 er klart.

Du får en detaljert oversikt over alle inntekter og formue i vedtaket. På altinn.no kan du logge inn og få innsyn i hva arbeidsgivere, NAV eller andre har rapportert inn.
 

 

Det er for tiden ingen ledige leiligheter.

Nøkler


Vi har ledig leilighet i Ekebergveien 4 B og Klokkerveien 6 D.