Omsorg, trygd og sosiale tjenester

NAV er et partnerskap mellom kommune og stat. På NAV Nøtterøy og Tjøme jobber det ca. 50 personer som sammen skal sikre sosial og økonomisk trygghet for den enkelte og bidra til et velfungerende arbeidsmarked. 

Sist endret 28.11.2016

NAVs selvbetjeningstjenester finner du på www.nav.no

 

Kontaktinformasjon NAV Nøtterøy og Tjøme

E-post: nav.notteroy@nav.no
Telefon: 55 55 33 33
Adresse: Tinghaugveien 16, Postboks 40 Borgheim, 3163 NØTTERØY
 

Åpningstider NAV Nøtterøy og Tjøme

kl. 9-15 Åpningstider
Telefontid: 8:30-15:30

Bilde for NAV Nøtterøy - Klikk for stort bilde

Sykepleier og beboer med nettbrett

Nøtterøy kommune har i dialog med Høgskolen i Sørøst-Norge etablert en ny karrieremodell for sykepleierstudenter.

Invandrertjenesten

 

Den 1. oktober opprettes Nøtterøy og Tjøme innvandrertjenesteInnvandrertjenesten overtar oppgaver som tidligere har ligget hos NAV i de to kommunene.

Adresse er Rødsgata 36, Tjøme

Nøtterøy kommune har transporttjeneste for pasienter med vedtak til ulike dagtilbud, dette tildeles gjennom Tjenestekontoret.

 

For reiser med rekvisisjon til/fra behandler og institusjon se Pasientreiser sin nettside.

 

Parkering for forflytningshemmede  Informasjon fra Statens Vegvesen

Egenerklæring (PDF, 61 kB) og legeerklæring (PDF, 68 kB) må fylles ut - skjema leveres på Servicekontoret, Tinghaugveien 16. 

 

TT-kort (Transporttjeneste for funksjonshemmede)

NK_apply_søk_skriv

Dersom du eller andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende kan du søke om ulike avlastningstilbud. Slik avlastning kan en få både i og utenfor hjemmet. Et dagtilbud eller korttidsopphold på sykehjemmet er eksempel på slike tjenester.

NK_apply_søk_skriv

Se også Boligsosialt team

Tildeling av spesial- og omsorgsbolig  gjøres  av Tjenestekontoret.