Båndtvang hund 1

Fra 1. april er det ordinær båndtvang. Du må altså ha hunden din i bånd, selvom det ikke er folk og dyr å se noe sted, til og med 20. august

Energiportalen

 

Nøtterøy kommune tilbyr nå gratis energianalyse av boliger gjennom Energiportalen

Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) har driftsansvar for håndtering av avfall fra husholdninger og fritidseiendommer i Nøtterøy kommune.

Åpningstider Lofterød Gjenvinningsstasjon:

Mandag:                     10.00 – 18.00
Tirsdag - fredag:        10.00 – 17.00
Lørdag:                        09.00 – 14.00 

Vesar kan kontaktes på post(a)vesar.no eller på telefon 33 35 43 80.

Telefontid hos Vesar er mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00 til 15.00 og torsdag 12.00 til 15.00 

Prosjekt oljefri - fjerning av nedgravd oljetank

Ønsker du å bytte ut oljefyren med mer miljøvennlige alternativer?

Prosjekt Oljefri gir deg gode råd om løsninger og tilskuddsordninger.

Samling ute

Prisen får de fordi:

  • Det legges stor vekt på klima- og miljøtemaer i det pedagogiske opplegget, blant annet gjennom konseptet Grønn danning
     
  • Barnehagebygningen er bygget etter passivhus-standard, med fremtidsrettede tekniske løsninger for å begrense energiforbruket
     
  • Energiforbruket er lavt sammenlignet med mer konvensjonelle bygninger.
     
  • Energiforbruket følges aktivt opp, blant annet gjennom sentral driftskontroll (SD) og involvering av de ansatte
Rød bøye og båt i skjærgården

 

 

Fra 1. oktober opprettes det nye og større fredningsområder for hummer i Oslofjorden. Innenfor fredningsområdene er det totalforbud mot hummerfiske hele året. Regelverket gjelder for høstens hummersesong, og fiskere må derfor være ekstra oppmerksomme slik at de ikke bryter reglene.

Notteroy_kommune_juni_2013_nr_035.jpg

Klimarådet på Nøtterøy skal jobbe for at næringsliv, organisasjoner og befolkningen utveksler kunnskap og inspirerer hverandre til å redusere klimagassutslippene i kommunen.

Klimarådet arrangerer derfor åpne møter med forskjellige temaer rundt klima og energi for alle som vil diskutere og lære mer.

Rådet ble opprettet i 2008 og har ni medlemmer fra velforeninger, miljøbevegelsen, lokale organisjoner, ungdommen, næringslivet og de politiske partiene. Det ledes av ordføreren.

Færder nasjonalpark

 


Det er mange måter å ta seg ut til Nøtterøy, Tjøme samt videre ut i Færder nasjonalpark. Her har vi samlet en liten oversikt.