Miljødirektoratet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, det overordnede ansvaret for forvaltning av ressurser og utøvelse av jakt, fiske og fangst. Kommunene er likevel til en viss grad involvert i å gjennomføre bestemmelsene.

Rød bøye og båt i skjærgården

 

 

Fra 1. oktober opprettes det nye og større fredningsområder for hummer i Oslofjorden. Innenfor fredningsområdene er det totalforbud mot hummerfiske hele året. Regelverket gjelder for høstens hummersesong, og fiskere må derfor være ekstra oppmerksomme slik at de ikke bryter reglene.

Samling ute

Prisen får de fordi:

  • Det legges stor vekt på klima- og miljøtemaer i det pedagogiske opplegget, blant annet gjennom konseptet Grønn danning
     
  • Barnehagebygningen er bygget etter passivhus-standard, med fremtidsrettede tekniske løsninger for å begrense energiforbruket
     
  • Energiforbruket er lavt sammenlignet med mer konvensjonelle bygninger.
     
  • Energiforbruket følges aktivt opp, blant annet gjennom sentral driftskontroll (SD) og involvering av de ansatte
Prosjekt oljefri - fjerning av nedgravd oljetank

Ønsker du å bytte ut oljefyren med mer miljøvennlige alternativer?

Prosjekt Oljefri gir deg gode råd om løsninger og tilskuddsordninger.

Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) har driftsansvar for håndtering av avfall fra husholdninger og fritidseiendommer i Nøtterøy kommune.

Åpningstider Lofterød Gjenvinningsstasjon:

Mandag:                     10.00 – 18.00
Tirsdag - fredag:        10.00 – 17.00
Lørdag:                        09.00 – 14.00 

Vesar kan kontaktes på post(a)vesar.no eller på telefon 33 35 43 80.

Telefontid hos Vesar er mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00 til 15.00 og torsdag 12.00 til 15.00 

Energiportalen

 

Nøtterøy kommune tilbyr nå gratis energianalyse av boliger gjennom Energiportalen

Kysttorsk-foto-Havforskningsinstituttet-web-uai-1032x688

«Krafttak for kysttorsken» er et mangeårig pilotprosjekt som nylig har startet opp i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker.