Jakt, fiske- og viltforvaltning

Miljødirektoratet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, det overordnede ansvaret for forvaltning av ressurser og utøvelse av jakt, fiske og fangst. Kommunene er likevel til en viss grad involvert i å gjennomføre bestemmelsene.

Sist endret 23.11.2015

Som lokal viltmyndighet har kommunen bl.a. ansvaret for å arrangere jegerprøveeksamen, godkjenning av jaktvald for hjortevilt, tildeling av fellingstillatelser, skadefellingstillatelser, vurdering/overvåkning av viltstammenes størrelse, skader, beitepress m.m., informasjon til rettighetshavere og jegere i forhold til utøvelse av jakt og forvaltning.
 

 

Fallvilt og skadet vilt

Observasjoner om skadet eller sykt vilt meldes til politiet på telefon 02800
Kommunen har ansvaret for en beredskap for å ta seg av skadet vilt (viltnemd, trafikkskader, sykdom, andre årsaker). Gjelder i første rekke større vilt som en ikke kan forvente at publikum kan håndtere selv. Ordningen gjelder kun skadet vilt. Dødt vilt er grunneiers ansvar, og skal kun rapporteres til den kommunale viltforvaltingen (Sted, tid, dyreart, for hjortevilt oppgi også alder og kjønn). Viktig informasjon ved påkjørsel eller observasjon av skadd hjortevilt:

  • Om mulig, merk stedet. Gi så nøyaktig stedsangivelse som mulig.
  • Tidspunkt for påkjørsel/observasjon.
  • Hvilken retning dyret gikk, alder og kjønn på dyret.
  • Synlige skader?