Målet med Gründerhuset er å skape flere varige nye arbeidsplasser ved at bedrifter med ambisjoner om – og potensial – for større vekst skal lykkes i å nå sine mål - til og med tidligere enn de ellers ville ha gjort det.


Gründerhuset søker å legge forholdene til rette for gründere og småbedrifter i utvikling ved å tilby veiledning, rådgivning, kurs, og tilgang på nettverk. Deltakerne får dele og høste erfaringer i et miljø bestående av gründere og kvalifiserte rådgivere

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Planteproduksjon er det som utgjør størstedelen av jordbruket på Nøtterøy i dag. Kommunen skal som lokal landbruksmyndighet bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført, bl.a. ved informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Oppgaver innen jordbruk knytter seg i hovedsak til forvaltning av tilskuddsordninger (lenkes til ”Tilskuddsordninger”) og erstatningsordninger.

Salgs- og skjenkebevilling gis av kommunen. Det er formannskapet som behandler og gir bevilling etter alkoholloven og Nøtterøy kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan.

Ambulerende bevilling (link til skjema) og bevilling for en enkelt anledning gis av rådmannen

Bilde av Teie torv

På Teie torv er det mulig å låne plass for salg, stand og annen bruk for eksempel utstilling.  Det er Servicesenteret som administrerer utlån av plassene på torvet.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være opptil 3 ukers saksbehandlingstid.

Færder nasjonalpark

 


Det er mange måter å ta seg ut til Nøtterøy, Tjøme samt videre ut i Færder nasjonalpark. Her har vi samlet en liten oversikt.