Tilskuddsordninger

Publisert av Hilde Elisabeth Singstad. Sist endret 24.10.2016

Kultur, idrett og fritid i Nøtterøy kommune jobber for å gi gode rammevilkår til lag og foreninger gjennom å administrere tilskuddsmidler, dele ut prosjektmidler og veilede og koordinere prosjekter hvor det er anledning til å søke statlige spillemidler. Enkeltpersoner eller lag/foreninger kan også søke ulike priser og stipender. Med dette ønsker vi å vise at kommunen verdsetter det gode arbeidet som gjøres innen kultur, idrett og fritid, og inspirere til videre arbeid. 

Tilskudd til frivillige kulturformål 1

Frivillige organisasjoner som driver fritids- og kulturtilbud kan søke tilskudd fra Nøtterøy kommune. Søknadsfristen var 1. april 2017.