Hund.jpg

Målgruppe: 3.-10. trinn

Sted: Kulturskolens lokaler

Når: Mandag 1700-2000 (2 grupper)

Informasjon om kurset: Dette kurset er en innføring i animasjon. Her lærer du å planlegge for film, lage et manus, animere og bruke iPad som verktøy i opptak og redigering. Kurset er innom pixelasjon (objektanimasjon), Cut-Out (papiranimasjon) og claymaton (plastelinaanimasjon).

Lærer for kurset er Signy Magnùsdòttir. Hun har tidligere jobbet i Aardman, filmselskapet som står bak de populære animasjonsfilmen om Wallace and Gromit.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Cello

Målgruppe: 6-19 år

Sted: Teie hovedgård

Når: Tirsdag

Tilbudet passer barn og unge som ønsker å lære å spille cello.  Innhold i undervisningen er spill på instrumentet, gehør, notelære og samspill. Repetoaret det undervises i er fra ulike sjangere og tilpasses den enkelte elev.

Instrument kan leies av kulturskolen.

fiolin

Fiolingruppe

Målgruppe: 2. og 3. trinn

Sted: Føynland skole

Når: Tirsdager i SFO tid

Elevene lærer å spille sammen i gruppe og får låne instrument på skolen. Tilbudet gis ukentlig gjennom hele skoleåret.

 

Fiolin

Målgruppe: 4-19 år

Sted: Kulturskolens lokaler

Når: Tirsdag eller onsdag

Undervisningen tilpasses etter elevens alder og ønsker. De yngste elevene undervises etter Suzukimetoden. Innhold i fiolinundervisningen er opplæring på instrumentet, gehør og samspill.

 

Instrument kan leies av kulturskolen.

Kulturskolen har flere samspillstilbud.  

Fløyte

Målgruppe: 8-19 år

Sted: Kulturskolens lokaler

Når: individuelle avtaler

Det er ukentlig undervisning som følger skoleåret. Innhold i undervisningen er spill på instrumentet, notelære, trening av gehør og opptredener på konserter.

Kulturskolen har et eget fordypningsprogram for elever på musikk. 

Gitar

 

Kulturskolen tilbyr opplæring på gitar til elever i alderen 7-19 år. Vi arrangerer også gitarkurs i gruppe for nybegynnere.

Målgruppe: 4.- 5.trinn

Sted: Teie skole

Når: Tirsdager

 

 

piano

Målgruppe: 7-19 år

Sted: Kulturskolens lokaler og Lindhøy skole

Når: individuelle avtaler

 

Saksofon

Målgruppe: 9-19 år

Sted: Kulturskolens lokaler

Når: individuelle avtaler

Tilbudet passer elever på alle nivåer og gis ukentlig, men følger skoleruta. Innholdet i undervisningen er spill på instrumentet, notelære og gehør. Det undervises i ulike musikksjangere og repretoaret tilpasses den enkelte elev.

Kulturskolen leier ut saksofon. 

 

 

 

Onsdagsorkesteret

 

Kulturskolen har tilbud til elever som ønsker å spille sammen med andre.

Onsdagsorkesteret

Elever i alderen 9-14 år på fiolin, cello, gitar, trekkspill, fløyte, piano og keybord som har spilt i minimum ett år får tilbud om å delta i onsdagsorkesteret. Tilbudet er inkludert i elevavgiften. Orkesteret øver onsdager kl. 17.10-17.55 på kulturskolen. Orkesteret spiller ulike typer musikk som filmmusikk og klassisk musikk. Orkesteret ledes av Magnar Heimdal.

Trekkspillorkester

Kulturskolen har i samarbeid med Sandefjord og Larvik kulturskoler et eget orkester for elever som spiller trekkspill. Orkesteret ledes av Agnes Flåten.

Skolekorps

Elever som spiller blåseinstrumenter får tilbud om samspill gjennom skolekorpsene kulturskolen samarbeider med.

Strykeorkester

Vestfold ungdomsstrykeorkester er et orkestertilbud til strykere i alderen 12-19 år. Orkesteret passer viderekommende elever på fiolin og cello.

Sang

 

Kulturskolen tilbyr opplæring på sang for elever i alderen 9-19 år.

 

For elever som ønsker å spille slagverk, klarinett, trombone, baryton, horn, tuba eller et blåseinstrument sammen med andre gis dette tilbudet i skolekorpsene.

Kulturskolen samarbeider med Nøtterøy skolekorps og Tjøme skolemusikk

Dirigentene i korpsene er ansatt i kulturskolen og opplæring på blåseinstrumentene er i regi av kulturskolen.


Dirigent Nøtterøy skolekorps, senior : Tibor Szurcsik

Dirigent Nøtterøy skolekorps, aspiranter og junior: Anett Szurcsik-Bubreg

Dirigent Tjøme skolemusikk, senior, aspiranter og junior: Øystein Sjøvaag Heimdal

Undervisning på fløyte med lærer: Anett Szurcsik-Bubreg
Undervisning på klarinett med lærer: Tibor Szurcsik
Undervisning på saksofon med lærer: Adam Hnatow

Undervisning på Trompet / Kornett, horn, baryton, trombone og tuba med lærerne: Øystein Sjøvaag Heimdal og Astri Ellan .

Hvis du ønsker å begynne i ett av korpsene, kan vi i kulturskolen formidle kontakt, eller du kan kontakte korpsene direkte.

Suzukimetoden er også kjent som morsmålsmetoden. Her lærer eleven musikk slik de lærer å snakke ved å bruke gehøret. Metoden har et eget opplegg for foresatte og i starten er det et eget kurs for foresatte. Når elevene starter opp på instrumentet får de tilbud om både spilletimer og "Suzukigruppe". Innhold i undervisningen er lek, sang, gehørspill, notelære og samspill

200 år og like blid åpning.JPG

 

Kulturskolen har to teatertilbud, teater og teaterlek.

trekkspill

 

Kulturskolen har to ulike tilbud innen trekkspill: Trekkspillgruppe og trekkspill

 

Trompet

 

Kulturskolen tilbyr undervisning på trompet for elever i alderen 8-19 år.

Bjørketrær.jpg

Undervisning i tegning og grafiske teknikker.