Cello

Målgruppe: 6-19 år

Sted: Teie hovedgård

Når: Tirsdag

Tilbudet og passer barn og unge som ønsker å lære å spille cello.  Innhold i undervisningen er spill på instrumentet, gehør, notelære og samspill. Repetoaret det undervises i er fra ulike sjangere og tilpasses den enkelte elev.

Instrument kan leies av kulturskolen.

fiolin

Målgruppe: 2. og 3. trinn

Sted: Føynland skole

Når: Tirsdager i SFO tid

Fiolingruppe

Elevene lærer å spille sammen i gruppe og får låne instrument på skolen. Tilbudet gis ukentlig gjennom hele skoleåret.

 

Målgruppe: 4-19 år

Sted: Kulturskolens lokaler

Når: Tirsdag eller onsdag

Fiolin

Undervisningen tilpasses etter elevens alder og ønsker. De yngste elevene undervises etter Suzukimetoden. Innhold i fiolinundervisningen er opplæring på instrumentet, gehør og samspill.

 

Instrument kan leies av kulturskolen.

Kulturskolen har flere samspillstilbud.  

Fløyte

Målgruppe: 8-19 år

Sted: Kulturskolens lokaler

Når: individuelle avtaler

Det er ukentlig undervisning som følger skoleåret. Innhold i undervisningen er spill på instrumentet, notelære, trening av gehør og opptredener på konserter.

Gitar

 

Kulturskolen tilbyr opplæring på gitar til elever i alderen 7-19 år. Vi arrangerer også gitarkurs i gruppe for nybegynnere fra høsten 2016.

2013-2014 1120.jpg

Målgruppe: 4.- 5.trinn

Sted: Teie skole

Når: Onsdager

Keyboardgruppe

Undervisningen gis i gruppe for inntil 5 elever. For å delta på tilbudet må eleven har tilgang til et tangentinstrument å øve på mellom timene. Det vil bli undervist i musikk i ulike sjangre, gehørspill, notelære, besifringsspill og samspill.

 

 

Målgruppe: 7-9 år 

Sted: Kulturskolen

Når: Onsdager

Keyboard

 

Tilbudet passer elever på alle nivåer som ønsker å lære å spille keyboard. Undervisningen gis onsdager på kulturskolen og tirsdag på Teie skole. Innhold i undervisningen er gehørspill, notelære, besifringsspill og samspill. Det undervises i musikk i ulike sjangere og tilpasses den enkelte elev. Eleven får gjennom skoleåret tilbud om å opptre på konserter og delta i forestillinger.   

 

Det finnes en rekke keyboard på markedet i ulik prisklasse. Ting man må passe på hvis man skal kjøpe instrument er:

  • Tangentene bør ikke være for små, og de bør ha en viss motstand.
  • Lydgjengivelsen bør være god. (Ikke skarp og "slitsom")
  • Instrumentet bør ha et omfang på minst 4 oktaver.
  • Stativet må være regulerbart og ikke for høyt.
  • Hvis det ikke er notestativ på keyboardet, må du kjøpe det ved siden av.

Det er viktig å sitte godt og i riktig høyde når man spiller. Vi anbefaler en regulerbar pianokrakk uten ryggstø.

piano

Målgruppe: 7-19 år

Sted: Kulturskolens lokaler og Lindhøy skole

Når: individuelle avtaler

Tilbudet passer for elever på alle nivå som ønsker å lære og spille piano. Elever som skal begynne på tilbudet må ha et instrument å øve på mellom timene. Undervisningen gis en gang i uken og følger skoleåret.  Innholdet i undervisningen spenner fra gehørspill, notelære, besifringsspill og samspill. Repertoiret tilpasses nivået på elevene og vi tilbyr undervisning innen ulike sjangre som klassisk, folkemusikk, popmusikk og jazz.

Saksofon

Målgruppe: 9-19 år

Sted: Kulturskolens lokaler

Når: individuelle avtaler

Tilbudet passer elever på alle nivåer og gis ukentlig, men følger skoleruta. Innholdet i undervisningen er spill på instrumentet, notelære og gehør. Det undervises i ulike musikksjangere og repretoaret tilpasses den enkelte elev.

Kulturskolen leier ut saksofon. 

 

 

 

Onsdagsorkesteret

 

Kulturskolen har tilbud til elever som ønsker å spille sammen med andre.

Onsdagsorkesteret

Elever i alderen 9-14 år på fiolin, cello, gitar, trekkspill, fløyte, piano og keybord som har spilt i minimum ett år får tilbud om å delta i onsdagsorkesteret. Tilbudet er inkludert i elevavgiften. Orkesteret øver onsdager kl. 17.10-17.55 på kulturskolen. Orkesteret spiller ulike typer musikk som filmmusikk og klassisk musikk. Orkesteret ledes av Magnar Heimdal.

Trekkspillorkester

Kulturskolen har i samarbeid med Sandefjord og Larvik kulturskoler et eget orkester for elever som spiller trekkspill. Orkesteret ledes av Agnes Flåten.

Skolekorps

Elever som spiller blåseinstrumenter får tilbud om samspill gjennom skolekorpsene kulturskolen samarbeider med.

Strykeorkester

Vestfold ungdomsstrykeorkester er et orkestertilbud til strykere i alderen 12-19 år. Orkesteret passer viderekommende elever på fiolin og cello.

Sang

 

Kulturskolen tilbyr opplæring på sang for elever i alderen 9-19 år.

 

For elever som ønsker å spille slagverk, klarinett, trombone, baryton, horn, tuba eller et blåseinstrument sammen med andre gis dette tilbudet i skolekorpsene.

Kulturskolen samarbeider med Nøtterøy skolekorps og Tjøme skolemusikk

Dirigentene i korpsene er ansatt i kulturskolen og opplæring på blåseinstrumentene er i regi av kulturskolen.


Dirigent Nøtterøy skolekorps, senior : Tibor Szurcsik

Dirigent Nøtterøy skolekorps, aspiranter og junior: Anett Szurcsik-Bubreg

Dirigent Tjøme skolemusikk, senior, aspiranter og junior: Øystein Sjøvaag Heimdal

Undervisning på fløyte med lærer: Anett Szurcsik-Bubreg
Undervisning på klarinett med lærer: Tibor Szurcsik
Undervisning på saksofon med lærer: Adam Hnatow

Undervisning på Trompet / Kornett, horn, baryton, trombone og tuba med lærerne: Øystein Sjøvaag Heimdal og Astri Ellan .

Hvis du ønsker å begynne i ett av korpsene, kan vi i kulturskolen formidle kontakt, eller du kan kontakte korpsene direkte.

Suzukimetoden er også kjent som morsmålsmetoden. Her lærer eleven musikk slik de lærer å snakke ved å bruke gehøret. Metoden har et eget opplegg for foresatte og i starten er det et eget kurs for foresatte. Når elevene starter opp på instrumentet får de tilbud om både spilletimer og "Suzukigruppe". Innhold i undervisningen er lek, sang, gehørspill, notelære og samspill

Kulturskolen har et eget talentprogram for elever på musikk. 

200 år og like blid åpning.JPG

 

Kulturskolen har to teatertilbud, teater og teaterlek.

trekkspill

 

Kulturskolen har to ulike tilbud innen trekkspill: Trekkspillgruppe og trekkspill

 

Trompet

 

Kulturskolen tilbyr undervisning på trompet for elever i alderen 8-19 år.

Bjørketrær.jpg

 Kurs i tegning og grafiske teknikker.