Informasjon om Skjærgården kulturskole

Logo Skjærgården kulturskole - Klikk for stort bilde

 

Skjærgården kulturskole er en kommunal skole hvor det gis opplæring innen kunst og kultur for barn og unge. Skolen har fokus på god kvalitet i opplæringen.

Saksofon - Klikk for stort bilde

Til sammen 350 barn/unge i Nøtterøy og Tjøme kommune får opplæring i musikk, teater og visuell kunst. Undervisningen finner sted i kulturskolens eget lokale på Nøtterøy,Lindhøy skole på Tjøme og på de ulike barneskolene på Nøtterøy.

Kulturskolen samarbeider tett med skolekorpsene i de to kommunene og leverer dirigenttjenester og undervisning til korpsene. Kulturskolen eies og drives av Nøtterøy og Tjøme kommuner i samarbeid, men er administrativt underlagt Nøtterøy kommune. Kommunene bestemmer selv innhold og omfang. Kulturskolen har tilbud til elever i alderen 4 - 19 år.

Kulturskolen er forankret i Opplæringsloven§13-6 "Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha musikk og kulturskoletilbud”.

Bilder laget av elevene på Skjærgården kulturskole - Klikk for stort bilde Kulturskolen ble startet i 1986 som Nøtterøy og Tjøme kommunale musikkskole. I 1988 ble virksomheten utvidet til å omfatte også drama / teater og visuell kunst. I 1999 endret vi navn til Skjærgården kulturskole.

I kulturskolen arbeider vi for å utvikle et positivt miljø der forholdene blir lagt til rette for å utvikle de musiske og kreative egenskaper i mennesket. Foruten gleden over selve opplevelsen lærer elevene seg også langsiktig og systematisk arbeid, samt ferdigheter de vil ha glede av resten av livet. Det sosiale miljøet som utvikler seg rundt aktivitetene er et trygt miljø å vokse opp i.

Søk om plass på Skjærgården kulturskole (link til søknadsskjema)

Undervisningstilbud