Skjærgården kulturskole

 

Undervisningstilbud Info om skolen Søknadsskjema Skolekorps

 

Kulturskolen tilbyr undervisning i musikk, drama/teater og visuell kunst til barn og unge. 

Publisert av Jan Wiggo Wiger. Sist endret 13.02.2017

Kontaktinformasjon

Skjærgården kulturskole har lokaler på Borgheim.

Besøksadresse:  Semsveien 11
Postadresse:  Postboks 250, 3163 Nøtterøy
Telefon:  33 40 21 13 - kontor - Ingjerd F. Larsen 
Konst. rektor:  Marie Bakke Bøhmer - 95212012
Insp.:  Øystein Heimdal - 92203780

E-post: kulturskolen@notteroy.kommune.no

Åpningstider:
Mandag-torsdag kl. 09-14.

Etter kl. 14 er det fint om du kontakter lærerne direkte dersom du har spørsmål. Beskjeder kan sendes på sms. Oversikt over ansatte finner du her.

Kulturskolen følger normalt grunnskolens skolerute, men kan avvike noe ved semesterstart og avslutning.

Høsten 2017 starter undervisningen opp i uke 34, d.v.s. fra 21. august.
 

Hvordan søke plass i kulturskolen

Søknader tas imot hele året. Hovedopptaket har søknadsfrist 15. mai.

Frister

Frist for utmelding eller å søke permisjon påfølgende semester er 1. desember og 15. mai.

Brosjyre 16-17 Jente_ansiktsmaling jpg.jpg

Kulturskolen tilbyr undervisning innen musikk, teater, animasjonsfilm og visuellkunst  til barn og unge bosatt på Nøtterøy og Tjøme. Priser og info om påmelding finner du her.

Påmelding, søknad, opptak.
Nye søkere fyller ut søknadsskjema og sender dette til kulturskolen.  Alle får skriftlig svar innen to uker hvorvidt de har fått plass eller er blitt satt på venteliste. Igangsetting av gruppetilbud forutsetter tilstrekkelig antall søkere. Hovedopptak foregår 15. mai, men det mulig å søke hele året.

 

Søknadsskjema finner du her.

Brosjyre kultur, idrett og fritid 2016-2017

Nøtterøy kommune har et stort mangfold av tilbud innen kultur, idrett og fritid for barn, unge, voksne og eldre.

 

Denne brosjyren viser noe av det kommunen har å by på innenfor disse områdene.

Logo

 

Skjærgården kulturskole er en kommunal skole hvor det gis opplæring innen kunst og kultur for barn og unge. Skolen har fokus på god kvalitet i opplæringen.

Nøtterøy skolekorps

Skjærgården kulturskole samarbeider tett med Nøtterøy Skolekorps og Tjøme Skolemusikk.

Se her for mer informasjon om Nøtterøy Skolekorps og Tjøme Skolemusikk