Kultur

Sist endret 31.10.2016

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som har som mål å gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i skolehverdagen.

DKS er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene.

Alle er velkommen til å leie Nøtterøy kommunes skolelokaler, gymsaler og idrettshaller til fysisk aktivitet og kulturell virksomhet.

Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt tilbud innen profesjonell kunst- og kulturformidling til eldre. Tilbudet gis i samarbeid med Tjøme kommune og finner sted på ulike arenaer i Nøtterøy og Tjøme.

 

I Nøtterøy kommune er det et stort mangfold av tilbud innen kultur for barn, unge, voksne og eldre. 

Innenfor området lokalhistorie har Nøtterøy kommune en lang tradisjon med å utgi bygdebøker. Det har også vært utgitt noen filmer med historisk materiale.

logo_huset_web.jpg

HUSET er hovedbase for alle gratis fritidstilbud fra Nøtterøy kommune. Vi har aktiviteter for barn og unge mellom 9 og 18 år, i tett samarbeid med Aktivitetskalenderen.

HUSET ligger i Kirkeveien 213 på Borgheim, men vi har også mange aktiviteter ute i naturen eller på andre steder i nærområdet.

Brosjyre kultur, idrett og fritid 2016-2017

Nøtterøy kommune har et stort mangfold av tilbud innen kultur, idrett og fritid for barn, unge, voksne og eldre.

 

Denne brosjyren viser noe av det kommunen har å by på innenfor disse områdene.

vannfall.jpg

I Nøtterøy kommune  blir det for hvert nye kommunale byggeprosjekt satt av en prosentandel i forhold til byggekostnadene til kunst/utsmykking.

Kunstnerisk utsmykking kan være billedkunst, kunsthåndverk, installasjoner, skulpturer etc. som er en del av en bygning, plass, park eller trafikkanlegg. 

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ligger i Tønsberg sentrum og er et litteraturhusbibliotek. En lokal arena for debatt, kunnskapsformidling og litterære opplevelser - eller rett og slett bare et sted å være.