Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som har som mål å gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i skolehverdagen.

DKS er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene.

Alle er velkommen til å leie Nøtterøy kommunes skolelokaler, gymsaler og idrettshaller til fysisk aktivitet og kulturell virksomhet.

På denne siden vil det bli lagt ut informasjon om aktuelle arrangementer og nyheter.  

Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt tilbud innen profesjonell kunst- og kulturformidling til eldre. Tilbudet gis i samarbeid med Tjøme kommune og finner sted på ulike arenaer i Nøtterøy og Tjøme.

 

I Nøtterøy kommune er det et stort mangfold av tilbud innen kultur for barn, unge, voksne og eldre. 

Innenfor området lokalhistorie har Nøtterøy kommune en lang tradisjon med å utgi bygdebøker. Det har også vært utgitt noen filmer med historisk materiale.

logo_huset_web.jpg

HUSET er hovedbase for alle gratis fritidstilbud fra Nøtterøy kommune. Vi har aktiviteter for barn og unge mellom 9 og 18 år, i tett samarbeid med Aktivitetskalenderen.

HUSET ligger i Kirkeveien 213 på Borgheim, men vi har også mange aktiviteter ute i naturen eller på andre steder i nærområdet.

vannfall.jpg

I Nøtterøy kommune  blir det for hvert nye kommunale byggeprosjekt satt av en prosentandel i forhold til byggekostnadene til kunst/utsmykking.

Kunstnerisk utsmykking kan være billedkunst, kunsthåndverk, installasjoner, skulpturer etc. som er en del av en bygning, plass, park eller trafikkanlegg. 

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ligger i Tønsberg sentrum og er et litteraturhusbibliotek. En lokal arena for debatt, kunnskapsformidling og litterære opplevelser - eller rett og slett bare et sted å være.