Kultur

Sist endret 31.10.2016

Keramikkblomster

Kultur, idrett og fritid deler årlig ut tilskudd, stipender og priser.

Målet er å legge til rette for gode rammevilkår, inspirere til videre arbeid og vise at kommunen verdsetter det gode arbeidet som gjøres innen kultur, idrett og fritid.

Tidligere mottakere av stipender og priser:

Kulturpris (PDF, 187 kB)

Frivillighetspris (PDF, 175 kB)

Idrettsstpend (PDF, 173 kB)

Kulturstipend (PDF, 182 kB)

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ligger i Tønsberg sentrum og er et litteraturhusbibliotek. En lokal arena for debatt, kunnskapsformidling og litterære opplevelser - eller rett og slett bare et sted å være.

vannfall.jpg

I Nøtterøy kommune  blir det for hvert nye kommunale byggeprosjekt satt av en prosentandel i forhold til byggekostnadene til kunst/utsmykking.

Kunstnerisk utsmykking kan være billedkunst, kunsthåndverk, installasjoner, skulpturer etc. som er en del av en bygning, plass, park eller trafikkanlegg. 

Brosjyre kultur, idrett og fritid 2016-2017

Nøtterøy kommune har et stort mangfold av tilbud innen kultur, idrett og fritid for barn, unge, voksne og eldre.

 

Denne brosjyren viser noe av det kommunen har å by på innenfor disse områdene.

logo_huset_web.jpg

HUSET er hovedbase for alle gratis fritidstilbud fra Nøtterøy kommune. Vi har aktiviteter for barn og unge mellom 9 og 18 år, i tett samarbeid med Aktivitetskalenderen.

HUSET ligger i Kirkeveien 213 på Borgheim, men vi har også mange aktiviteter ute i naturen eller på andre steder i nærområdet.

Innenfor området lokalhistorie har Nøtterøy kommune en lang tradisjon med å utgi bygdebøker. Det har også vært utgitt noen filmer med historisk materiale.

I Nøtterøy kommune er det et stort mangfold av tilbud innen kultur for barn, unge, voksne og eldre. 

Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt tilbud innen profesjonell kunst- og kulturformidling til eldre. Tilbudet gis i samarbeid med Tjøme kommune og finner sted på ulike arenaer i Nøtterøy og Tjøme.

 

Alle er velkommen til å leie Nøtterøy kommunes skolelokaler, gymsaler og idrettshaller til fysisk aktivitet og kulturell virksomhet.