Idrett

Sist endret 16.12.2016

Aktuelt

Nøtterøyhallen

 

 

 

 

Hårkollhallen

 

 

 

 

Toppbilde Wilhelmsenhallen

 

 

 

 

De frivillige skigruppene i kommunen jobber i tett samarbeid med Nøtterøy kommune om opprettholdelse av ski- og lysløypene på Nøtterøy i de tidene av året vi har snø. Her er en kort oversikt over de løyper som finnes.

Kart over skiløypene på Borgheim ligger her (PDF, 136 kB)

Alle er velkommen til å leie Nøtterøy kommunes skolelokaler, gymsaler og idrettshaller til fysisk aktivitet og kulturell virksomhet.

Det er mange idrettsanlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt egenorganisert fysisk aktivitet på Nøtterøy. De fleste større uteanlegg er eid av den lokale foreningen. Enkelte er også eid av Nøtterøy kommune. Nærmiljøanlegg er uteanlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hvor det er fritt frem for alle å benytte anlegget.

Søknadsfrist 15. oktober

Har dere planer om bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg eller lokale kulturbygg er det mye penger å hente gjennom statlige spillemidler. Det gis opp til 50% av godkjent kostnad, hvor også dugnad kan kostnadsberegnes og gå inn som egenkapital. Visste du at det er mulig å få anlegg fullfinansiert av eksterne midler og dugnadsarbeid? Ta gjerne kontakt med Idrettsrådgiver i forkant for en prat, og eventuelt bistand med søknadsprosessen.

Søknad om tilskudd til idrettsanlegg fremmes elektronisk på www.idrettsanlegg.no innen 15. oktober hvert år. Dette er også fristen for å søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (se lenger ned).

Anleggsplan

Anleggsplanen for Nøtterøy kommune ble vedtatt av hovedutvalget våren 2016. Hensikten med en kommunal anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er å ha en politisk vedtatt og oppdatret langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i kommunen.

Anleggsplanen er et styringsdokument der kommunens behov for idrettsanlegg blir synliggjort. Planen vil være et utgangspunkt for rådmannens administrative arbeid og for forvaltningen av ressurser innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen skal også gi klare prioriteringer fra politisk nivå.

Kurs for kvinner høsten 2016

Mandager kl. 18.00 – 19.00 fra 22. august til 19. desember på Sjølystsenteret
Kursavgift kr. 250,-
Begrenset antall deltagere.
Påmelding og informasjon: Irmelin.skjold@notteroy.kommune.no tel 97515438


 

Kurs for menn vinter/vår 2017

Mandager kl. 18.00 – 19.00 på Sjølystsenteret. Kurset starter i januar. Dato vil bli annonsert.
Kursavgift kr. 250,-
Begrenset antall deltagere.
Påmelding og informasjon: Irmelin.skjold@notteroy.kommune.no tel 97515438