Fritid

Publisert av Jan Wiggo Wiger. Sist endret 31.10.2016
Idrettshall 1

Alle er velkommen til å leie Nøtterøy kommunes skolelokaler, gymsaler og idrettshaller til fysisk aktivitet og kulturell virksomhet. Fristen for å søke fast tid i skoleåret 2017-18 er lørdag 1. april.

Brosjyre kultur, idrett og fritid 2016-2017

Nøtterøy kommune har et stort mangfold av tilbud innen kultur, idrett og fritid for barn, unge, voksne og eldre.

 

Denne brosjyren viser noe av det kommunen har å by på innenfor disse områdene.

logo_huset_web.jpg

HUSET er hovedbase for alle gratis fritidstilbud fra Nøtterøy kommune. Vi har aktiviteter for barn og unge mellom 9 og 18 år, i tett samarbeid med Aktivitetskalenderen.

HUSET ligger i Kirkeveien 213 på Borgheim, men vi har også mange aktiviteter ute i naturen eller på andre steder i nærområdet.

frivillighet.jpg

Kunne du tenkte deg å bruke noe av fritiden din på frivillig arbeid?

Luftfoto av Østre Bolærne

På vestsiden av Oslofjorden i nordre del av Færder nasjonalpark ligger Bolærne øyene og Fulehuk fyr.

aktivitetskalenderen_logo_2016.jpg

Aktivitetskalenderen inneholder gratis fritidstilbud til barn, unge og familier bosatt i Nøtterøy Kommune.

 Aktivitetskalenderen

Illustrasjonbilde

Nøtterøy Kommune tilbyr en rekke lavterskeltilbud for barn, unge og familier. Vi ønsker å legge tilrette for at alle innbyggere skal ha mulighet til en aktiv og sosial fritid. Som et ledd  i dette arbeidet tilbyr vi blant annet Aktivitetskalenderen og Aktiv Tønsberg & Nøtterøy, som inneholder gratisaktiviteter for barn, unge og familier.

 

Aktivitetskalender HUSET UKM Skjærgården kulturskole Aktiv Tønsberg & Nøtterøy

Frivillig arbeid