Friluftsliv

Publisert av Jan Wiggo Wiger. Sist endret 17.02.2017

Få steder i Norge forbindes vel så sterkt med sommerlig friluftsliv og rekreasjon som Nøtterøy og våre nabokommuner. Strender og skjærgård besøkes hvert år av tusenvis av mennesker.

Både lokalbefolkning, hyttefolk og båtturister vet å sette pris på de fantastiske mulighetene for soling, bading, båtliv og fiske vi finner her. Men også ellers i året gir skoger og grøntområder fine muligheter for en ettermiddags- eller søndagstur.

Her finner du oversikt over turstier, kyststier, helsestier, lysløyper og skiløyper (pdf) på Nøtterøy. Det finnes mange muligheter for turer i skog og mark. God tur!

Friluftsområder

Nøtterøy kommune gjennomfører for tiden en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i kommunen. For å kvalitetssikre arbeidet ber vi nå om innspill og kommentarer.

padleled.jpg

Nøtterøy kommune har blitt tildelt kr 140 000 for å etablere overnattingssted for padlere på Vestre Bolæren.

Pokemon Tinghaug Søppel

Folk er hjertelig velkomne til å spille Pokémon GO på Tinghaug, men vi ber alle om å rydde etter seg. Matrester, brusflasker og pizzaesker skal kastes i søplekassene som er satt ut.

Færder nasjonalparksenter

Færder nasjonalparksenter er betjent fra 10-18 hver dag i sommer.

Telefonnummer til nasjonalparksenteret er 33 50 76 00.
 

 

 

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark ligger øst for Nøtterøy og Tjøme, og på Tjømes syd- og sydvestside. Nasjonalparken ble opprettet i august 2013. Store deler av området ble vernet allerede i 2006 som landskapsvernområde. Inne i verneområdet ligger det et tjuetalls naturreservater, som er opprette særlig av hensyn til sjøfuglene. Området er registrert som et utvalgt kulturlandskap, som er de mest verdifulle kulturlandskapene vi har i Norge.

Luftfoto av Østre Bolærne

På vestsiden av Oslofjorden i nordre del av Færder nasjonalpark ligger Bolærne øyene og Fulehuk fyr.

Nøtterøy har mange friområder, det vil si områder som er spesielt avsatt til friluftsliv gjennom offentlige kjøp eller avtaler.