07_Torødstranda_800x600.jpg

Her finner du en liten oversikt over noen av badeplassene du finner i Nøtterøy kommune.

Illustrasjonbilde

Nøtterøy Kommune tilbyr en rekke lavterskeltilbud for barn, unge og familier. Vi ønsker å legge tilrette for at alle innbyggere skal ha mulighet til en aktiv og sosial fritid. Som et ledd  i dette arbeidet tilbyr vi blant annet Aktivitetskalenderen og Aktiv Tønsberg & Nøtterøy, som inneholder gratisaktiviteter for barn, unge og familier.

 

Aktivitetskalender HUSET UKM Skjærgården kulturskole Aktiv Tønsberg & Nøtterøy

Frivillig arbeid

Aktivitetskalenderen inneholder gratis fritidstilbud til barn, unge og familier bosatt i Nøtterøy Kommune.

 Aktivitetskalenderen

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark ligger øst for Nøtterøy og Tjøme, og på Tjømes syd- og sydvestside. Nasjonalparken ble opprettet i august 2013. Store deler av området ble vernet allerede i 2006 som landskapsvernområde. Inne i verneområdet ligger det et tjuetalls naturreservater, som er opprette særlig av hensyn til sjøfuglene. Området er registrert som et utvalgt kulturlandskap, som er de mest verdifulle kulturlandskapene vi har i Norge.

Færder nasjonalpark

 


Det er mange måter å ta seg ut til Nøtterøy, Tjøme samt videre ut i Færder nasjonalpark. Her har vi samlet en liten oversikt.