Flyktning- og Innvandrertjenesten

Nøtterøy og Tjøme kommune tar imot flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge og fått tildelt Nøtterøy og Tjøme som bostedskommune, samt personer som har fått innvilget familiegjenforening.

Flyktning- og Innvandrertjenesten organiserer bosetting, etablering og tilrettelegging for nye innvandrere og flyktninger. Vi hjelper med:

  • Bosetting
  • Opplæring i norsk og samfunnsfag
  • Tolk

Hovedmålet er å legge til rette for at de raskest mulig kan klare seg selv økonomisk gjennom egen inntekt, grunnleggende språkkunnskaper og integrering i lokalsamfunnet.

Nøtterøy har sammen med Tjøme kommune en egen enhet som jobber med mindreårige flyktninger ved barnevernstjenesten.


Ressurser

 


Kontaktinformasjon Flyktning- og Innvandrertjenesten Nøtterøy og Tjøme (FINT)

Kirkeveien 273, 3140 Nøtterøy (som ASVO)

E-post: se liste over ansatte
Telefon: 408 18 100

Invandrertjenesten

 

Den 1. oktober opprettes Nøtterøy og Tjøme innvandrertjenesteInnvandrertjenesten overtar oppgaver som tidligere har ligget hos NAV i de to kommunene.

Adresse er Rødsgata 36, Tjøme

Kurs for kvinner høsten 2016

Mandager kl. 18.00 – 19.00 fra 22. august til 19. desember på Sjølystsenteret
Kursavgift kr. 250,-
Begrenset antall deltagere.
Påmelding og informasjon: Irmelin.skjold@notteroy.kommune.no tel 97515438


 

Kurs for menn vinter/vår 2017

Mandager kl. 18.00 – 19.00 på Sjølystsenteret. Kurset starter i januar. Dato vil bli annonsert.
Kursavgift kr. 250,-
Begrenset antall deltagere.
Påmelding og informasjon: Irmelin.skjold@notteroy.kommune.no tel 97515438