Beredskap og sikkerhet

Nøtterøy kommunes kriseledelse består av ordfører, rådmannen og hennes ledergruppe, kommuneoverlege, brannsjef og beredskapskoordinator. I tillegg kan representanter fra politi, forsvar og sivilforsvar og andre organisasjoner innkalles. 

Nøtterøy kommunes plan for kriseledelse. (PDF, 211 kB)

Psykososialt kriseteam

Nøtterøy kommune har etablert et psykososialt kriseteam (DOC, 40 kB). Teamets oppgave er å bistå ved kriser, ulykker av et visst omfang som berører en større gruppe innbyggere. Ved kriser eller ulykker av mindre omfang kan hele teamet eller enkeltpersoner bistå med veiledning for det videre krisearbeidet.


Kontaktinfo

Kriseteamet kontaktes via sentralbord: 33 40 20 00.

Utenom fast arbeidstid kan sykepleier nås på telefon: 409 14 411.
 

Om teamet

Psykososialt kriseteam består av kommuneoverlege, helsesøster, diakon, sogneprest, psykolog og psykiatrisk sykepleier.

Kommunens psykososiale kriseteam har ikke vaktberedskap.
Hvis teamet ikke er tilgjengelig ta kontakt med fastlege eller legevakt.

 

Kriseinfo

Kriseinfo er en nasjonal nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

www.kriseinfo.no
 

Her finner du de viktigste telefonnumrene for nød og beredskap i Nøtterøy kommune.