Individ og samfunn

Sist endret 28.11.2014
Invandrertjenesten

 

Den 1. oktober opprettes Nøtterøy og Tjøme innvandrertjenesteInnvandrertjenesten overtar oppgaver som tidligere har ligget hos NAV i de to kommunene.

Adresse er Rødsgata 36, Tjøme

Innenfor området lokalhistorie har Nøtterøy kommune en lang tradisjon med å utgi bygdebøker. Det har også vært utgitt noen filmer med historisk materiale.

Nøtterøy kommunes kriseledelse består av ordfører, rådmannen og hennes ledergruppe, kommuneoverlege, brannsjef og beredskapskoordinator. I tillegg kan representanter fra politi, forsvar og sivilforsvar og andre organisasjoner innkalles. 

Nøtterøy kommunes plan for kriseledelse. (PDF, 211 kB)

Mer om Universell Utforming kan leses på regjeringens nettsider