Velferdsteknologi i Nøtterøy kommune

Seng_Bardum. produktfoto - Klikk for stort bilde Nøtterøy kommune ønsker å være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi


Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på nye, moderne hjelpemidler som kan bistå den enkelte med hjelpebehov til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon.

Prosjekter  TrygghetsNett

Sist endret 17.02.2016

Eksempler på velferdsteknologi

En seng som hjelper deg med å legge deg og å stå opp, badekar med dør slik at du enkelt kommer inn og ut, spiseredskaper som hjelper deg som har skjelvinger med å spise selv, dusj/tørk-toalett, huskehjelpemidler, sporingsteknologi/GPS osv.

Hadde oppvaskmaskinen blitt oppfunnet i dag, hadde vi sagt at det var veldferdsteknologi. Men når hjelpemiddelet blir en del av vår hverdag, kalles det ikke lenger velferdsteknologi, men hjelpemidler.
 

Vi ønsker at våre innbyggere skal kunne bo lengst mulig hjemme ved hjelp av moderne hjelpemidler og oppleve med dem trygghet, sikkerhet og større egenmestring i sin hverdag. Moderne hjelpemidler kan brukes av både barn, unge og eldre. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse for moderne hjelpemidler, og er noe mer enn de hjelpemidlene du kan få på NAV hjelpemiddelsentral.
 

I Nøtterøy kommune har vi gode forutsetninger for å ta i bruk velferdsteknologi da vi både har prøvd ut GPS, Pharo, elektroniske medisindosetter, stol , seng  etc. Kommunen er også med i mange spennende prosjekter som vi etter hvert håper kan bli et tilbud til deg. Satsningen på velferdsteknologi skal ikke erstatte menneskelig kontakt, men være et supplement til andre kommunale tjenester.

Det finnes mange typer velferdsteknologier, det vanligste er å dele dem opp i fire kategorier:

 

Trygghet og velvære teknologimedisin dosett dignio. produktfoto - Klikk for stort bilde

Sensorer som varsler fall eller uønskede bevegelser, alarmer og GPS.
 

Erstatningsteknologi og dagligdagse hjelpemidler

Treningsprogrammer, huskemidler, robotstøvesugere, spiseredskaper, elektroniske medisindosetter, robot vindusvasker, seng, stoler
 

Teknologi for sosial kontakt

TrygghetsNett i Nøtterøy kommune, robotsel, videokommunikasjon
LEMCO Smartstol – Praktisk stol til eldre og gangbesværede (Lemco) - Klikk for stort bilde

 

Teknologi for behandling

Egenregistrering av helsedata og hjemmebehandling

 

Lemco Smartstol - se hvordan hjelpemiddelet fungerer (video)

 

Hva er nytten ved å bruke velferdsteknologi?

 

For deg

For deg vil det kanskje bety at du kan klare deg selv lenger i hverdagen, og kan gi dine nærmeste en trygghet ved at de vet det.


For kommune

For kommunen betyr det en kvalitetsbedring av sine tjenester til deg, og vil kanskje bidra til at tjeneste enda mer tilpasses innbyggernes behov. Kommunen kan spare ressurser som kan gi tjenester til nye brukere eller flere til dem som trenger det mest.
 

For de ansatte

For de ansatte kan velferdsteknologi gi mer tid til omsorgsoppgaver, redusere arbeidsskader og sykefravær.


 

Hvor kan jeg kjøpe det?

Noe kan du få ved å søke NAV, men noe må du nok beregne å kjøpe selv eller låne av kommunen hvis de har det. Ved ønske om kjøp kan du finne en leverandøroversikt på Innovatoriets hjemmeside som gir deg noen tips om mulige leverandører.

 

Mobiltelefon.illustrasjon - Klikk for stort bilde Kontakt


Du kan kontakte oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om kommunens tilbud om velferdsteknologi.

 

Kontaktinformasjon og personer for velferdsteknologi

Tema: 

Kontaktperson:

Velferdsteknologi, generelt

Halvor Lindqvist /
Telefon: 468 01 180

Hjemmetjenesten, GPS

Wenche Andersen /
Telefon: 482 69 499

Hjemmetjenesten, Medisinering og annet.

Torbjorg Lohne /
Telefon: 918 62 127

Smidsrød helsehus

Vibeke Kjeldsberg Bru
/ Telefon:334 02 312

Bjønnesåsen Bo- og aktivitetssenter

Siv Tetlie
/ Telefon: 409 20 592

Trygghetsnett

Birgitte Holmene
/ Telefon: 959 85 777

VictoryaHome

Halvor Lindqvist
/ Telefon: 468 01 180 

Ønsker du å se velferdsteknologi?

Steder du kan besøke for å se og lære om velferdsteknologi:

Dørskilt_Innovatoriet_Foto (Innovatoriet) - Klikk for stort bilde Høgskolen i Buskerud Vestfold,

avdeling Vestfold (Bakkenteigen): www.innovatoriet.hbv.no

Almas hus i Oslo,

hjelpemidler til personer med demens:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/helseetaten/geriatrisk-ressurssenter/almas-hus/

 

 

Barn med iPad

"Erre mulig?" er et velferdsteknologi prosjekt for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: et brukersentrert innovasjonsprosjekt. Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I Erre mulig-prosjektet skal vi finne ut hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles.

TrygghetsNett er en tjeneste for pårørende til:

  • Hjemmeboende med slag
  • Hjemmeboende med demens
  • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne
  • Ungdom med rusproblemer

TrygghetsNett gir deg kontakt med andre pårørende i samme situasjon, og du får tilgang til fagstoff og kan delta på sosiale nettverksmøter.

 

Carer Support - Pårørendestøtte

Carersupports hovedhensikt er å legge til rette for å støtte pårørende som har omsorg for personer med Alzheimer sykdom/kognitiv svik. Det er i dag store behov for å utvikle nye og gode tiltak med reell støtte til de som har omsorgsoppgaver for sårbare personer som er avhengige av praktisk hjelp i dagliglivet.

Carer Support - Pårørendestøtte

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på nye, moderne hjelpemidler som kan bistå den enkelte med hjelpebehov til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon.

Per i dag jobber Nøtterøy kommune aktivt med en rekke ulike prosjekter - på lokalt-, nasjonalt- og internasjonalt plan. Nedenfor finner du en kort oversikt og linke inn til artikler som beskriver prosjektene ytterligere.

Det var god stemning da ordfører Roar Jonstang  innviet og testet ut aktivitets- og mimresykkelen Motiview.

Sykkelen er kjøpt inn av hjemmetjenesten i Hjemsengveien for midler gitt av Gjensidigestiftelsen og Nøtterøy Sanitetsforening.