Psykisk helse og rus

Psykisk helse- og rusteam

Bemannede bofellesskap

Dagsentertilbud

Tilbud til pårørende

 

Psykiske kriser

Ved akutte/alvorlige psykisk kriser skal man ta kontakt med sin fastlege eller legevakt.

Psykisk helse for barn og unge

Barn, unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere, kan ta kontakt med helseteam barn og unge.

Psykisk helse- og rustjeneste for voksne

Er du over 18 år, og trenger psykisk støtte og /eller hjelp til rusmestring, kan du søke om oppfølging fra psykisk helse- og rustjeneste i kommunen på dette skjemaet (PDF, 52 kB).

Skjemaet sendes til:

Nøtterøy kommune
Postmottak
Postboks 250, 3163 Nøtterøy
 

Utenom vanlig kontortid kan henvendelser rettes til

Tinghaugveien bofellesskap
Tinghaugveien 5
Telefon: 33 40 35 20


Tjenesteleder: Lena Sjølie
Mobil: 993 58 026
 

Publisert 24.02.2017
Pårørende psykisk helse rus.png

Kjenner du noen som sliter med psykisk helse eller rus? Du som er pårørende kan ha stor nytte av å få støtte og hjelp. Her har vi samlet noen ressurser for deg.

Publisert 13.10.2016
Av-og-til kampanje

Det er menneskelig å ha det vanskelig. Dessverre er det mange av oss som drikker alkohol for å dempe tunge følelser når de oppstår. Derfor er kommunen i disse dager med å sette temaet alkohol og psykisk helse på dagsorden.

 

Publisert 20.11.2015

Ved behov for langvarige- og koordinerte tjenster kan man søke om Individuell plan.

Les mer om hva Individuell Plan (IP) er.

Publisert 21.09.2015
Bilde av glad jente i vann.foto

Støttekontakt formidles gjennom Tjenestekontoret. Støttekontakt kan innvilges individuelt eller for grupper, evnt. nettverksgruppe.

For mange er terskelen stor for å delta i ulike sosiale aktiviteter. Det kan dreie seg om å gå i butikken, gå på kino/ teater, delta i idrettsaktiviteter m.m.


Som støttekontakt er jobben din å finne på aktiviteter som kan gi gode opplevelser og en positiv fritid noen timer hver uke.

Arbeidet er lønnet og innebærer arbeid mellom 15–20 timer i måneden.
 

Publisert 06.10.2014
HST gutt ensom

 

Et tilbud til alle barn og unge i alder 0-20 år, gravide og foreldre bosatt  i Nøtterøy og Tjøme kommune.

Et lavterskeltilbud som gir rask hjelp og er "los" videre i systemet. Det er råd og veiledning, samtaler, vurderinger og kortidsbehandling. Vi tilstreber løsnings- og mestringorientert holdning. Tilbudet er gratis.

Adresse: Tinghaugv. 16, 3140 Nøtterøy

Publisert 06.10.2014

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. Vi er tilgjengelige for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Barnets utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker.