Pasientrettigheter

Pasient- og brukerombudet i Vestfold har kontor i Tønsberg. Les mer om kontoret på Helsenorge.no - Pasient og brukerombud i Vestfold.

De har kontor i Storgt 35/37, 3 etg. Tønsberg

Telefon 33 34 77 90 (man-tors kl 09.00-14.00)

 

Her er mer informasjon om Pasientskade erstatning

Sist endret 02.07.2015

Ved behov for langvarige- og koordinerte tjenster kan man søke om Individuell plan.

Les mer om hva Individuell Plan (IP) er.

Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Kontor i Storgt 35/37 3. etg, Tønsberg

Telefon 33 34 77 90 (mandag-torsdag kl 09.00 - 14.00)

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten.
Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid.