Helsetjenester

Se oversikt over ulike helsetjenester under artikler på høyre side.

Noen tjenester er også plassert under Omsorg, trygd og sosialetjenester.

 
Sist endret 03.07.2015

Hver tirsdag kommer Gerdt Henrik Vedeler til Bjønnesåsen der han treffer beboeren Irene. Han har stor glede av å være aktivitetsvenn, og håper nå at de kan bli enda flere.

Som aktivitetsvenn kan du gi flere gode dager til en person med demens. Det er verken vanskelig eller krevende - mest av alt er det veldig hyggelig.

SHH- FLS Bilde av ben som jogger

Nøtterøy kommunes Frisklivssentral er lokalisert på Smidsrød Helsehus i Villa Smidsrød.

Fastlegen rekvirerer Frisklivsresept til deltakerne (18-65 år).

Resepten varer i 16 uker og har en egenandel på kr 350,-, som omfatter alle tilbud bortsett fra kurs i depresjonsmestring (KID) som har egenandel på kr 500,-.

 

Deltakerne får veiledning og oppfølging i forhold til endring av levevaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, røyke- og snusslutt og psykisk helse.

Frisklivssentralen er organisert under Smidsrød Helsehus.

Tjenesten ledes av fysioterapeut med kompetanse i endringsveiledning/motiverende intervju og kognitiv terapi.

 

Kontaktinformasjon:

Fysioterapeut Gro Thorbjørnsen – tlf 953 33 132
e-post adresse friskliv@notteroy.kommune.no

 

Besøksadresse Øreveien 13, 3120 Nøtterøy

Rehabiliteringstilbudet i Nøtterøy kommune er lokalisert til Smidsrød Helsehus.

Helse

Hjemmetjenesten i Nøtterøy kommune yter hjelp til hjemmeboende personer som trenger bistand og tilrettelegging i forbindelse med daglige gjøremål. Alle søknader (gå til søknadsskjema/pdf) (PDF, 564 kB) om hjemmesykepleie skal rettes til Tjenestekontoret.
Alle brukere bor i egen bolig; enebolig, leilighet, omsorgsbolig m.v. Flere av omsorgsboligene er tilknyttet fast bemanning på dag- og kveldstid.
 

Av-og-til kampanje

Det er menneskelig å ha det vanskelig. Dessverre er det mange av oss som drikker alkohol for å dempe tunge følelser når de oppstår. Derfor er kommunen i disse dager med å sette temaet alkohol og psykisk helse på dagsorden.

 

Det er Tjenestekontoret som tildeler tjenester og tjenestene gis som enkeltvedtak.

Det ytes tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

All tjenesteutførelse skjer i nært samarbeid med brukeren selv. All bistand er behovsprøvet dvs at det skjer en vurdering av hvilke tjenester som skal ytes og i hvilket omfang.

Pårørendeskole_2016_Nøtterøy_kommune_low.jpg

Er du pårørende til noen med demens? Pårørendeskolen er et tilbud med undervisning og veiledning som gir deg mer kunnskap og bidrar til en lettere hjemmesituasjon.

HST lek barn

Fysio- og ergoterapitjenesten for alder 0-18 år. På Nøtterøy er det to

 

fysioterapeuter og en ergoterapeut lokalisert på helsestasjonen: Tinghaugveien 16, 3140 Nøtterøy. Kontaktes på 408 01 230. Eller på e-post.

HST lek barn

Fysio- og ergoterapitjenesten for alder 0-18 år. På Nøtterøy er det to

 

fysioterapeuter og en ergoterapeut lokalisert på helsestasjonen: Tinghaugveien 16, 3140 Nøtterøy. Kontaktes på 408 01 230. Eller på e-post.