Hver tirsdag kommer Gerdt Henrik Vedeler til Bjønnesåsen der han treffer beboeren Irene. Han har stor glede av å være aktivitetsvenn, og håper nå at de kan bli enda flere.

Som aktivitetsvenn kan du gi flere gode dager til en person med demens. Det er verken vanskelig eller krevende - mest av alt er det veldig hyggelig.

HSN

 

Nøtterøy kommune sto på stand og rekrutterte sykepleierstudenter til den nye traineeordningen denne uken. Sykepleierstudentene var spesielt begeistret for ferdighetsrommet på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og mulighetene til å trene på praktiske prosedyrer på arbeidsplassen. Særlig veneflon-trening var populært.

Ordføreren holdt et engasjerende og spennende foredrag om innovasjon og velferdsteknologi i kommunen.

Frikortbilde Helfo (2).jpg

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017.

Sykepleier og beboer med nettbrett

Nøtterøy kommune har i dialog med Høgskolen i Sørøst-Norge etablert en ny karrieremodell for sykepleierstudenter.

Kunnskapsdokument folkehelse

 

Kunnskapsdokumentet for folkehelse gir en oversikt og kunnskap til kommunens planarbeid og planstrategi og er knyttet til kommuneplanens samfunnsdel.

 

Det er Tjenestekontoret som tildeler tjenester og tjenestene gis som enkeltvedtak.

Det ytes tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

All tjenesteutførelse skjer i nært samarbeid med brukeren selv. All bistand er behovsprøvet dvs at det skjer en vurdering av hvilke tjenester som skal ytes og i hvilket omfang.

Pårørendeskole_2016_Nøtterøy_kommune_low.jpg

Er du pårørende til noen med demens? Pårørendeskolen er et tilbud med undervisning og veiledning som gir deg mer kunnskap og bidrar til en lettere hjemmesituasjon.

Helse

Nøtterøy kommune har mange ulike dagtilbud for både unge og eldre.