Vegvedlikehold

Kommunale veier

Drifts- og anleggsseksjonen har myndighets-, forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvar for ca. 116 km kommunale veier, samt ca. 21 km gang- og sykkelveier.

Drift- og veivedlikehold omfatter blant annet

 • brøyting
 • strøing
 • feiing
 • asfaltering
 • kantslått og siktrydding
 • vei- og gatelys
 • grøfterens

Trafikksikkerhetstiltak omfatter blant annet

 • skilting
 • veimerking
 • fartsdempende tiltak
 • kommunen måler fart samt antall lette og tunge kjøretøy for å bedømme fartsdempende tiltak