Vegbygging

Vei

Statens Vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i kommunen. 

Nøtterøy kommune har ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale veiene.

Sist endret 17.01.2016