Vannforsyning

Vannforsyning

VV er en forkortelse for Vestfold Vann IKS.  Tidligere het det Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV). VV ble dannet i 1968 etter lang tids forberedelser. Det er et interkommunalt selskap eid av kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg i fellesskap.

VIV har to vannverk med vannbehandlingsanlegg. Det eldste av dem ligger på Seierstad ved Larvik med vann fra Farris og et nyere anlegg på Eidsfoss med vann fra Eikeren.

Som en kuriositet kan det nevnes at det var tidligere kommuneingeniør i Nøtterøy kommune Julius Thoralf Mortensen som i et foredrag i den lokale avdelingen av Norsk Kommunalteknisk Forening i begynnelsen av 1950 tallet la spiren til en interkommunal utbygging av vannforsyningen i Vestfold.

Sist endret 05.01.2017