Gatelys

Veilys

Feil på veilys på kommunale veier

Feil på veilys på kommunale veier meldes via kommunens Meld inn feil eller til Laugstol eller på telefon 35 51 61 30.
 

Feil på veilys på fylkesveier

Feil på veilys langs FV308 Kirkeveien og FV 309 Smidsrødveien, Berganveien og Årøyveien meldes feil til Laugstol eller på telefon 35 51 61 30.
 

Generelt

Veibelysningen er i første rekke motivert ut i fra sikkerhet og trafikkavvikling, dernest i forhold til folks trygghetsfølelse.

Kommunen har vedtatt en egen veilysnormal for utforming av vei- og gatebelysning.

Drifts- og anleggsseksjonen har ansvaret for forvaltningen av veilyset som er langs kommunale og fylkeskommunale veier, med unntak av veilys langs FV308 Kirkeveien og FV 309 Smidsrødveien, Berganveien og Årøyveien.

Laugstol AS (tidl. Skagerak Elektro) utfører drift og vedlikehold av veilyset. Følgende retningslinjer gjelder for driften:
 

Vedlikeholdsrutiner for veibelysning

Skader på veilysanlegg utføres fortløpende. Registrerte slukte lyspærer erstattes ikke umiddelbart, men samles opp og utbedres når det utgjør et dagsarbeid. 

Retting av feil som mørklegger større områder utføres omgående. Med større områder forstås her utfall av flere gater eller veier eller at lange veistrekninger blir mørke.

Veilyset vil derfor noen ganger lyse på dagtid.
 

Lysløyper

Det er etablert lysløyper i Teieskogen, Nesskogen, Borgheim og Torød – Strengsdal.

Lysene tennes med samme fotocelle som for veilyset, men lysløypene holdes mørke fra kl. 23.00 til kl. 06.00.

Vedlikehold og drift av lysløypene utføres av drifts- og anleggsseksjonen.
 

Vedlikeholdsrutinene for lysløypene

Lysløypene klargjøres hver høst, dvs. at anleggene gjennomgås og feil rettes før hver vinter. Utfall av enkeltpærer på vinteren blir ikke rettet. Ved nedfall av linjer og lignende som kan være til fare for mennesker, dyr eller omgivelser utføres nødvendige sikringstiltak umiddelbart. Det vurderes deretter når permanent retting kan bli utbedret.

Feil på anlegget kan rettes til vakttelefon for drifts- og anleggsseksjonen: 415 10 416.

Sist endret 09.01.2017

Se artikkel som heter "Veilys"